W dniu 13 grudnia odbyło się spotkanie

w przedszkolu na Wysokiej. Przedszkolaki

z wielkim zainteresowaniem słuchały opowiadań o zwierzętach. Zaczął się już sezon dokarmiana ptaków i z tej okazji Koło Kuropatwa w Żołyni przekazało dzieciom karmnik dla ptaków wraz z ziarnem.

Wszystkim Koleżankom i Kolegom oraz Sympatykom Polskiego Związku Łowieckiego życzę Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2019!

Niech św. Hubert sprawi by darzyła knieja

i łowieckie pola.

 

Darz Bór!

Administrator

Akcja dokarmiania zwierząt

 

Dnia 15.12.2018r. członkowie koła LOP ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żołyni wraz z opiekunem p. Lucyną Dudek i myśliwą p. Dorotą Cedzidło udali się do lasu na świąteczną akcję dokarmiania zwierząt. Uczniowie zanieśli zwierzętom karmę, przyniesioną z domu i pobraną od myśliwych. Uczniowie, którzy wzięli udział w tej akcji to: Marlena Cedzidło, Martyna Fus, Liliana Drozd, Hubert Leja i Krzysztof Krzyżak.

Rozwój infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w Żołyni

/ projekt/

 

Dzień 12 grudnia 2018 r. – ktoś przytoczy popularne kiedyś powiedzenie „imieniny dnia z miesiącem”, a jednak w historii naszego Koła zapisze się jako kolejny sukces w dążeniu do pogłębiania wiedzy przyrodniczej z ukierunkowaniem na łowiectwo jak również zapoznania z inną dziedziną jaką jest pszczelarstwo. Na tę okoliczność wspólnie z Kolegą Heniem Mazurkiem włożyliśmy galowe mundury dla podkreślenia doniosłości wydarzenia pojechaliśmy do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie. Towarzyszył nam Kolega Janek Mazurek sprawca tej całej wyjątkowej sytuacji. On to bowiem zaproponował Zarządowi Koła sposób na wykorzystanie terenu wokół Stanicy Myśliwskiej przez utworzenie ścieżek dydaktycznych o tematyce przyrodniczej dla pogłębiania wiedzy wśród dzieci i młodzieży z Żołyni i sąsiednich miejscowości. Jak powiedział tak i zrobił. Po prawie dwumiesięcznych żmudnych przygotowaniach opracował pełen tabelek, opisów, rysunków, zdjęć kilkudziesięciu stronnicowy wniosek będący podstawą do sporządzenia umowy na jego dofinansowanie, której zaszczytu podpisania dostąpiliśmy wspólnie z Łowczym Koła.

Projekt nosi tytuł: Rozwój infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w Żołyni. Operacja polega na rozwoju niekomercyjnej, ogólnodostępnej infrastruktury. W ramach operacji zostaną utworzone i oznakowane dwie ścieżki edukacyjne ( szlaki piesze ) w miejscowości Żołynia tj.1) Szlak przyrodniczo-łowiecki. 2) Szlak przyrodniczo-pszczelarski. Na szlakach zostaną utworzone stanowiska edukacyjno-dydaktyczne ( tablice z informacją o zadaniach do wykonania, quizy, gry mobilne, zadania ruchowe). wartość zadania 91 999,00 zł. dofinansowanie 100%.

Podsumowując to wydarzenie chciałbym przytoczyć kilka zdań jakie usłyszeliśmy już po podpisaniu dokumentu z ust Pani przygotowującej tę umowę. Przy przekazywaniu wniosku przełożona zaznaczyła, „ masz koło łowieckie „. Jako, że w swej dotychczasowej pracy nie spotkała się z wnioskiem z takiej instytucji .

 

Edward Leja

Św. Mikołaj pomaga zwierzakom

Równocześnie prosimy o zgłaszanie telefoniczne ilości uczestników biesiady

do dnia 12.01.2019 r. do Kolegów:


Edward Leja tel. 501312799
Jan Mazurek tel. 696718014


PS: Będziemy radzi za sponsoring dodatków do biesiady.

                                                                                                                          Zarząd Koła

Koleżanki i Koledzy!

 

Zarząd Koła zaprasza wszystkich członków wraz z rodzinami na „Wieczór kolęd” będący podsumowaniem sezonu polowań w roku 2018/2019.

 

 

Atrakcją wieczoru będzie występ Zespołu „Brzózanka”

z Brzózy Stadnickiej.

 

Spotkanie kolędowe rozpocznie się 19 stycznia 2019 roku o godz. 17.00.

 

Zapraszamy!

Akcja zbiórki kasztanów i żołędzi

 

Końcem października uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żołyni zakończyli zbiórkę kasztanów i żołędzi. Zaangażowali się w nią głównie uczniowie z klas I - V. Cały zbiór przekazano myśliwym Koła Łowieckiego "Kuropatwa" w Żołyni z przeznaczeniem na dokarmianie zwierząt zimą.

 

OGŁOSZENIE KOLEGI SKARBNIKA

 

Zgodni z uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 05.09.2017 r. składka członkowska na PZŁ od osób fizycznych na rok 2019 ustalona została w wysokości:


a/ składka normalna- 363 zł (w tym składka na PZŁ 320 zł i ubezpieczenie 43 zł)

b/ składka ulgowa – 203 zł (w tym składka na PZŁ 160 zł i ubezpieczenie 43 zł)

 

Termin płatności składki na PZŁ za rok 2019 upływa z dniem 31.12.2018. Składkę ulgową płacą ci Koledzy, którzy do 31.12.2018 skończą 70 lat oraz młodzież ucząca się i studiująca, która do 31.12.2018 nie ukończy 25 roku życia. Opłata z tytułu ubezpieczenia myśliwych od następstw nieszczęśliwych wypadków i od odpowiedzialności cywilnej wynosi 43 zł od osoby i kwota ta jest uiszczana wraz ze składką. Zgodnie ze Statutem PZŁ, składka i opłata za ubezpieczenia NW i OC od myśliwych stowarzyszonych w kołach łowieckich, wpłacana jest za pośrednictwem macierzystego koła łowieckiego, do ZO PZŁ właściwego dla miejsca zamieszkania członka PZŁ.

W imieniu Koleżanek i Kolegów oraz własnym, składam serdeczne podziękowanie Panu Wojciechowi Kwiatkowi za ofiarowanie kamienia na którym została umieszczona tablica upamiętniająca zmarłych Kolegów oraz Panu Andrzejowi Całce za bezpłatne użyczenie dźwigu do jego ustawienia. Bóg zapłać!

 

Ks. Robert Drążek

Msza Święta

i poświęcenie tablicy upamiętniającej zmarłych Kolegów Myśliwych 04.11.2018 r.

Z okazji Dnia Świętego Huberta, pragnę złożyć wszystkim Koleżankom

i Kolegom najserdeczniejsze życzenia wielu radosnych chwil

w łowisku, zachwytu pięknem przyrody oraz nieustannej opieki naszego Patrona.

 

Niech Wam Św. Hubert darzy !!!

 

 

Ks. R.D

 

ROGACZE 2018

 

Wszystkich Sympatyków Łowiectwa, a szczególnie Rodziny zmarłych Kolegów,

zapraszamy na Mszę Świętą, która zostanie odprawiona

w Kaplicy św. Huberta 4 listopada o godz. 14.00

 

 

Po zakończonej Eucharystii zostanie poświęcona tablica upamiętniająca zmarłych Myśliwych

z naszego Koła.

Zarząd Koła

To jest element tekstowy. Kliknij ten element dwukrotnie, aby edytować tekst. Możesz też dowolnie zmieniać rozmiar i położenie tego elementu oraz wszelkie parametry wliczając w to tło, obramowanie i wiele innych. Elementom tekstowych możesz też ustawić animację, dzięki czemu, gdy użytkownik strony wyświetli je na ekranie, pokażą się one z wybranym efektem.

 

15 października br. skarbnik naszego Koła Kol. Stanisław Wróbel spotkał się z uczniami i przedszkolakami Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Rakszawie, gdzie opowiadał o życiu zwierząt zamieszkujących nasze lasy i łowiectwie.

Podsumowanie konkursu "Ożywić pola - Rok gęsi gęgawy"

Szkolne koło LOP działające w Szkole Podstawowej Nr 2 w Żołyni systematycznie od 8 lat startowało w ogólnopolskim konkursie "Ożywić pola" organizowanym przez gazetę Łowiec Polski. W roku szkolnym 2016/17 odbyła się 10 jubileuszowa edycja tego konkursu, a jej symbolem była gęś gęgawa. W konkursie tym uczestniczyły szkoły z całej Polski, realizując wytyczone przez siebie zadania związane z działaniami na rzecz ochrony przyrody. Członkowie naszego koła przez osiem lat startu w tym konkursie zawsze plasowali się w gronie 20 najlepszych szkół w Polsce. Największy sukces osiągnęli w r. szk. 2015/16 zdobywając III miejsce w Polsce w edycji "Rok bażanta". W dziesiątej, jubileuszowej zdobyliśmy wyróżnienie specjalne, które jest związane z 200- leciem szkolnictwa w Żołyni. Sukces ten jest dla nas tym bardziej szczególnie ważny, albowiem wykonaną dokumentację konkursową i zawarte w niej działania dedykowaliśmy długoletniemu opiekunowi naszego koła myśliwemu, panu Henrykowi Drążkowi. Uroczyste podsumowanie konkursu odbyło się 26 września 2018r. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Z naszej szkoły wzięła w nim udział delegacja członków LOP w składzie: Marlena Cedzidło, Zuzanna Wojnar, Martyna Fus i opiekun LOP naucz. Lucyna Dudek. Jak każdy sukces tak i ten nie przyszedł łatwo, musieliśmy na niego ciężko zapracować. Dzięki zaangażowaniu się uczniów, opiekuna LOP i myśliwych KŁ "Kuropatwa" w Żołyni p. Doroty Cedzidło, p. Henryka Mazurka i p. Konrada Cedzidło wszystkie założone cele i zadania udało się zrealizować pomyślnie. Wyróżnienie i docenienie naszej pracy utwierdziły nas w przekonaniu, że warto dalej kontynuować działania na rzecz ochrony przyrody.

Opiekun LOP

Lucyna Dudek

 

PS. Pragnę złożyć wyrazy podziękowania Opiekunowi koła LOP z ramienia KŁ "Kuropatwa" myśliwej p. Dorocie Cedzidło, Zarządowi KŁ "Kuropatwa" w Żołyni oraz ks. Robertowi Drążkowi za pomoc w realizacji konkursu.

Lucyna Dudek

Polski Związek Łowiecki Zarząd Główny, Zarząd Okręgowy

w Rzeszowie oraz Koło Łowieckie „Kuropatwa” w Żołyni

zapraszają na Test Hodowlany Wyżłów oraz Psów Myśliwskich Małych Ras 9.11.2018 r.

Proponowana obsada sędziowska:

Stanisław Abłamowicz, Zofia Karolczyk, Zdzisław Borowiec, Lietz Grzegorz

 

Program:

9 listopada 2018 r. (piątek) 7:00 – 7:45 – rejestracja uczestników przegląd weterynaryjny – Stanica Myśliwska Koła Łowieckiego „Kuropatwa” w Żołyni

8:00 – otwarcie, losowanie numerów startowych – Stanica Myśliwska Koła Łowieckiego „Kuropatwa” w Żołyni

8:30 – 14:00 – ocena pracy psów w łowisku

15:00 – zakończenie testu hodowlanego, wręczenie dyplomów Stanica Myśliwska Koła Łowieckiego „Kuropatwa” w Żołyni

 

Zgłoszenia wraz z pozostałymi dokumentami prosimy kierować za pomocą formularza zgłoszeniowego najpóźniej do dnia 2.11.2018 r.

Do zgłoszenia prosimy dołączyć skan rodowodu psa.

Opłaty wynoszą 100,00  zł

Wpłaty prosimy dokonać na rachunek bankowy nr: 32 1930 1187 2710 0716 2617 0001

Uwaga:Psy powinny posiadać ważne szczepienie przeciwko wściekliźnie. Właściciele psów będący myśliwymi broń myśliwską.

Szczegółowych informacji udziela kol. Jan Mazurek te. 696 718 014, jmazurek@zolynia.pl

Polski Związek Łowiecki Zarząd Główny, Zarząd Okręgowy

w Rzeszowie oraz Koło Łowieckie Kuropatwa w Żołyni

zapraszają na Ocenę Użytkowości Łowieckiej Wyżłów oraz Psów Myśliwskich Małych Ras 10-11.11.2018 r.

(klasa wielostronna)

 

Proponowana obsada sędziowska:

Stanisław Abłamowicz, Zofia Karolczyk, Zdzisław Borowiec, Lietz Grzegorz

 

Program:                                                                                     

 

10 listopada 2018 r. (sobota) 7:00 – 7:45 – rejestracja uczestników przegląd weterynaryjny – Stanica Myśliwska Koła Łowieckiego „Kuropatwa” w Żołyni

8:00 - otwarcie, losowanie numerów startowych – Stanica Myśliwska Koła Łowieckiego „Kuropatwa” w Żołyni

8:30 – 16:30 – ocena pracy psów w łowiskach

18:00 – biesiada myśliwska – Stanica Myśliwska Koła Łowieckiego „Kuropatwa” w Żołyni

 

11 listopada 2018 r. (niedziela)8:00 – 14:30 – praca w łowisku

ok 15:00 – uroczyste zakończenie oceny, wręczenie dyplomów Stanica Myśliwska Koła Łowieckiego „Kuropatwa” w Żołyni

Zgłoszenia wraz z pozostałymi dokumentami prosimy kierować za pomocą formularza zgłoszeniowego najpóźniej do dnia 2.11.2018 r.

Do zgłoszenia prosimy dołączyć skan rodowodu psa.

Opłaty wynoszą 250,00  zł

Wpłaty prosimy dokonać na rachunek bankowy nr: 32 1930 1187 2710 0716 2617 0001

Uwaga:Psy powinny posiadać ważne szczepienie przeciwko wściekliźnie. Właściciele psów będący myśliwymi broń myśliwską.

Szczegółowych informacji udziela kol. Jan Mazurek tel. 696 718 014, jmazurek@zolynia.pl

Bieszczadzka jesień 

Plan polowań 2018/19

więcej....

Selekcja osobnicza i populacyjna – zasady obowiązujące

 

więcej....

Prezentacja działalności Koła podczas "Grzybobrania"

w Smolarzynach

30.09. 2018 r. 

Spotkania edukacyjne

z dziećmi z Publicznego Przedszkola w Wysokiej oraz rodzinami z okazji "Dnia Rodziny".

Ogłoszenie Kolegi Skarbnika

 

Z dniem 30 września upływa termin wpłaty, I raty, składki do Koła. Składka do Koła wynosi 300 zł (ulgowa 150 zł). Składkę płacimy w dwóch ratach (150 zł lub 75 zł) do końca września i końca lutego.

 

Darz Bór - S.Wróbel

 

W dniu 19 sierpnia 2018 r.  o godz. 16.00

w Kaplicy św. Huberta została odprawiona Msza Święta inaugurująca sezon polowań.

Zaproszenie!

 

Wszystkich Członków Koła Łowieckiego „Kuropatwa”

w Żołyni i Sympatyków Polskiego Łowiectwa zapraszamy na tradycyjną

Mszę Świętą, która zostanie odprawiona

w Kaplicy św. Huberta

w dniu 19 sierpnia 2018 r.  o godz. 16.00

Kapituła Odznaczeń Łowieckich w dniu 21.05.2018 r. odznaczyła nasze Koło Medalem św. Huberta

Mimo, że dopiero początek lata, to już myślimy o zimie sadząc na poletkach kapustę pastewną, która posłuży za żer zwierzynie w chłodne, zimowe dni.

Wśród atrakcji turystycznych w Gminie Żołynia są też trasy rowerowe. Jedna z nich prowadzi w kierunku Korniaktowa. W głębi lasu przecina się ona z inną Białobrzegi – Kopanie Żołyńskie. Od wieków to skrzyżowanie nazwano „Krzyżowymi Rękami”. W tym to miejscu myśliwi Koła Łowieckiego „KUROPATWA” w Żołyni wybudowali z okazji swojego Jubileuszu 50-lecia piękną kaplicę poświęconą św. Hubertowi. Umiejscowienie jej w tym rejonie ma symboliczne znaczenie. To w jednym z niedalekich oddziałów leśnych w dniu 29 stycznia 1956r. zginął z rąk kłusowników I-szy Prezes Kol. Leja Jan. Wracając do rzeczywistości należy podkreślić fakt, że pomimo upływu ponad 2 dziesięcioleci kaplica ( odnowiona przed dwoma laty ) stoi w nienaruszonym stanie. Wielka w tym zasługa okolicznych mieszkańców. W pierwszych latach z inicjatywy budowniczego kaplicy ówczesnego Prezesa Koła Kol. Porębnego Tadeusza zainicjowano śpiewanie majówek, które z czasem z braku chętnych zaniechano. Jednak przez ten okres kaplica tętniła odgłosem odbywających się w niej mszy św. lub spotkań młodzieżowych czy pikników rodzinnych.

Do wyjątkowego wydarzenie doszło w sobotę 12 maja br. Tego wieczoru od kaplicy echo poniosło w leśne ostępy dźwięki melodii pięknych pieśni maryjnych w wykonaniu Zespołu Śpiewaczego „BRZÓZANKA„ z Brzózy Stadnickiej. Dla myśliwych z „Kuropatwy” na zaproszenie , których wystąpił Zespół była to próba powrotu do śpiewania majówek przy kaplicy, zaś dla Zespołu kontynuacją trwającej już od lat tradycji nawiedzeń różnych kapliczek z odnawianym corocznie repertuarem pieśni maryjnych.

W ocenie licznie zebranych uczestników tej nadzwyczajnej majówki było to piękne, wzruszające godne kontynuacji wydarzenie.

 

 

Edward Leja

Trofea pozyskane

 

przez naszych

 

zagranicznych Gości

 

11 - 13.05. 2018

Majówka u św. Huberta

 

Zespół Śpiewaczy

 

"Brzózanka"

 

12.05.2018

 

Budowa parkingu

 

i dojazdu do stanicy

 

02.05.2018

 

T

Szkody łowieckie po nowemu

 

Informujemy, iż z dniem 1 kwietnia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 roku poz. 651). W myśl wcześniej przytoczonych przepisów zmianie uległy zasady szacowania i zgłaszania szkód łowieckich. Zgodnie z zapisami art. 46 ust 2 wcześniej cytowanej ustawy, szacowania szkód, o których mowa w ust. 1, a także ustalania wysokości odszkodowania dokonuje zespół składający się z:

 

1) przedstawiciela gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, zwanego dalej „przedstawicielem gminy”, którym jest:

a) przedstawiciel organu wykonawczego jednostki pomocniczej tej gminy – jeżeli jednostka pomocnicza została utworzona,

b) przedstawiciel organu wykonawczego tej gminy – jeżeli jednostka pomocnicza nie została utworzona,

c) przedstawiciel organu wykonawczego gminy lub organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy właściwej dla przeważającego obszaru całej uprawy, która została uszkodzona – jeżeli szkoda wystąpiła na obszarze więcej niż jednej gminy lub jednostki pomocniczej gminy;

 

2) przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego;

3) właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

 

Natomiast wnioski o szacowanie szkód składane są do urzędów gmin właściwych ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

 

 

Informacje dotyczące szacowani szkód łowieckich

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.
Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa
i drugiego człowieka.
Życzę, aby Święta Wielkanocne
przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość.
By stały się źródłem wzmacniania ducha.
Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie,
napełni Was pokojem i wiarą,
niech da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość polskiego łowiectwa.

 

Wielkanoc 2018 r.

Administrator

Zasady selekcji zwierzyny od 01.04.2018 

Okręgowa Rada Łowiecka w Rzeszowie przyjęła w dniu 6.03.2018 uchwałą nr 2 nowe zasady selekcji osobniczej samców zwierzyny płowej i muflonów, które wejdą w życie 1.04.2018 r.

SZKOLENIE

Informujemy, że w dniu 14 kwietnia br. w godz. 8.00 - 13.00 na Strzelnicy Myśliwskiej "Bór" w Głogowie Małopolskim  odbędzie się szkolenie i trening strzelecki dla wszystkich członków Koła.

 

Zarząd Koła

Dzień dobry,

Okazuje się, że została zablokowana skrzynka do podpisywania petycji w sprawie ustawy prawo łowieckie, dlatego prosimy jak poniżej.

 

 

Koleżanki i Koledzy,

W dniu 6 marca odbędzie się głosowanie naszej ustawy w Sejmie!

Ważą się istotne sprawy dla polskiego łowiectwa.

Apelujemy o pilne przesłanie z prywatnych skrzynek poniższej wiadomości do wszystkich posłów i posłanek. Posłowie sygnalizują, że przyszło zbyt mało wiadomości - piszmy!

 

Pozdrawiam,

Diana

 

PANIE POSŁANKI

PANOWIE POSŁOWIE

Za kilka godzi odbędzie się w Sejmie głosowanie nad projektem ustawy prawo łowieckie, apelujemy do Państwa o nie podejmowanie działań miażdżących polskie łowiectwo i niweczących trud wielu pokoleń myśliwych – Polaków.

Niewyobrażalnym jest wprowadzenie zakazu obecności dzieci w polowaniach do 18 roku życia! Polska rodzina ma być fundamentem Państwa Polskiego, a nie ufa się matkom i ojcom w kwestii bezpieczeństwa i prawidłowego rozwoju swoich dzieci. Dlaczego odbiera się rodzicom prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami?. Zapis ten łamie konstytucję, aż w czterech artykułach Art. 31 Konstytucji - wolność człowieka, a nawet dziecka podlega ochronie prawnej Art. 32 Konstytucji - wszyscy są równi wobec prawa, wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władzę publiczną – a nam jako myśliwym ogranicza się prawo do wychowania własnych dzieci!

Art. 47 Konstytucji - każdy, a więc i dziecko ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego Art. 48 Konstytucji - rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.

Wprowadza się tym zapisem NAJOSTRZEJSZE REGULACJE NA ŚWIECIE. W ŻADNYM kraju nie ma ograniczeń w zakresie biernego uczestnictwa dzieci w polowaniach. Dla odmiany w Wielkiej Brytanii nie ma ograniczeń co do wieku wykonywania polowania przez dzieci pozostawiając tą decyzję w gestii rodziców. W Finlandii dziecko żeby polować musi zdać egzamin pisemny - więc myśliwym może zostać od momentu gdy posiądzie umiejętność czytania i pisania. Norwegia od 14 roku życia, Austria od 16 roku życia, Niemcy od 16 roku życia. W Polsce wykonywać polowanie można od momentu ukończenia 18 roku życia więc to są i tak już jedne z najbardziej radykalnych zapisów w tym zakresie. Polskie prawo dopuszcza pracę małoletniego powyżej 16 roku w zakładzie pogrzebowym i w ubojni – a zabrania się obecności na polowaniu?

Wprowadzenie przepisu karnego do ustawy Prawo łowieckie zakazującego strzelanie w odległości mniejszej niż 250m od zabudowań mieszkalnych uniemożliwi zwalczanie afrykańskiego pomoru świń na terenach występowania tej choroby w okolicach wszystkich miast oraz innych obszarach Polski z zabudową kolonijną i stoi w jawnej sprzeczności z rekomendacjami Międzyresortowego Zespołu ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń (MZ ds. ASF) oraz wytycznymi Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, a także decyzjami Premiera Morawieckiego w myśl których Polski Związek Łowiecki ma ograniczyć liczebność populacji dzika do 0,1 osobnika na km2. Przepis ten zakazuje poza wykonywaniem odstrzału w ramach polowania wykonywania także odstrzałów sanitarnych oraz redukcyjnych w opisywanej strefie. Wprowadzenie go jest kuriozalne i niedorzeczne w kontekście prowadzonej obecnie walki z chorobą zakaźną.

Podczas dzisiejszego głosowania na połączonych komisjach rolnictwa i środowiska pogrzebana została polska kynologia myśliwska! Polskie rasy psów zostały zepchnięte na margines – w Polsce kynologia przetrwała pomimo zaborów, kiedy to ludzie musieli ukrywać psy, dała radę się odbudować po zdziesiątkowaniu psów w trakcie drugiej wojny światowej, przetrwała czasy PRL-u i właśnie dziś zdecydowaliście się Państwo ją pogrzebać! Spychają Państwo tym samym znakomitych polskich hodowców na margines Europy, wybitne polskie psy użytkowe przestaną zajmować najwyższe lokaty na międzynarodowych konkursach. Zakaz ten poza tym, że ugodzi w polską kynologię będzie miał również przełożenie na zwalczanie ASF – nie ma wątpliwości, że udział psów w polowaniach znacząco zwiększa ich efektywność, że w terenach trudno dostępnych czy w wielohektarowych uprawach psy wypłaszały dziki ograniczając tym samym szkody. Wprowadzenie tego zapisu zmniejszy bezpieczeństwo zarówno psów jak i osób im towarzyszących – niedoświadczone zwierzęta, bez odpowiedniego przygotowania będą nie przygotowane do wykonywania swoich zadań. Na fali zagranicznych filmów przedstawiających bestialskie, krwawe zachowania wydało się wyrok na polską kynologię bez chwili refleksji jak wielki dorobek się traci. Przyjęcie tych samych rozwiązań w zakresie układania ptaków łowczych uniemożliwi uprawianie sokolnictwa, które zostało wpisane na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Co skutkuje tym, że jako Polska jesteśmy zobligowani do ochrony naszej spuścizny kulturowej. Wprowadzenie zakazu skutecznie uniemożliw układanie ptaków łowczych co będzie naruszało przepisy Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzic.

Proponowane w druku sejmowym nr 2234 zapisy odbierają Polskiemu Związkowi Łowieckiemu samorządność, wychodząc dużo dalej niż nadzór stanowią zamach na samorządną organizację i przejęcie władzy. Projekt ustawy zakłada całkowitą likwidację udziału czynnika społecznego w pracy i kontroli pracy PZŁ. W ramach zmian ustawowych likwidacji ulegają okręgowe rady łowieckie a wpływ Naczelnej Rady Łowieckiej jest czysto iluzoryczny. Wprowadzone zmiany w jasny i oczywisty sposób naruszają swobody obywatelskie - Polski Związek Łowieckie utrzymuje się ze składek swoich członków a nie z przychodów z tusz zwierzyny, tj. środków publicznych - gdyż środki finansowe, ze sprzedaży tusz trafiają do kół łowieckich - osób prawnych. Zmiany ustawy Prawo łowieckie przedstawione w druku sejmowym nr 2234 naruszają Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej.

Wprowadzone mechanizmy są niezgodne z:

Art. 12. - Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych, organizacji społeczno-zawodowych rolników, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji.

Art. 17. 1. W drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.

Art. 32. 1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.

2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Art. 58. 1. Każdemu zapewnia się wolność zrzeszania się.

2. Zakazane są zrzeszenia, których cel lub działalność są sprzeczne z Konstytucją lub ustawą. O odmowie rejestracji lub zakazie działania takiego zrzeszenia orzeka sąd.

3. Ustawa określa rodzaje zrzeszeń podlegających sądowej rejestracji, tryb tej rejestracji oraz formy nadzoru nad tymi zrzeszeniami.

Rzekoma realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego w zakresie prawa własności skutkować będzie wprowadzeniem możliwości wyłączania gruntów z możliwości wykonywania polowania w formie oświadczenia przed starostą. Zgodnie z projektem informowany jest jedynie podmiot wydzierżawiający (starostwo, lasy państwowe) a nie dzierżawca lub zarządca obwodu. Tego typu mechanizm skutkować będzie w wielu przypadkach brakiem możliwości określenie faktycznego położenia gruntów wyłączonych z możliwości wykonywania polowania np. odstrzał zwierzyny z odległości 100 m na małej działce o powierzchni kilku arów położonej pośród innych niewielkich działek. Powodować to będzie konflikty i nieporozumienia wynikające nie ze złej woli, ale nie realnych do zastosowania przepisów prawnych.

Szanowni Państwo popierając zapisy tego projektu robicie zamach na samorządną organizację, polską rodzinę, a także dorobek wielu pokoleń ludzi, którzy budowali polskie łowiectwo.

POLSCY MYŚLIWI PAŃSTWU TEGO NIE ZAPOMNĄ!

 

Treść petycji należy wysłać na adresy Posłów Sejmy RP

 

Akcja dokarmiania zwierząt

 

Zima w lutym rozgościła się na dobre, dlatego też dnia 19 lutego 2018r. uczniowie klasy I i III udali się na kolejną akcję dokarmiania zwierząt w lesie. Różnorodne smakołyki przynieśli osobiście z domu. W wyprawie do lasu towarzyszyła nam myśliwa p. Dorota Cedzidło, która opowiadała uczniom różne ciekawostki o zwierzętach, szczególnie podkreślając zwierzęta żerujące zimą.

 

Dzieci na co dzień nie zapominają również o ptakach dla których przed szkołą postawiono karmniki. Pokarm dla ptaków uczniowie także przynoszą z domu i systematycznie uzupełniają go w karmnikach.

Lucyna Dudek

Fotoreportaż autorstwa

kol. Wojciecha Rachwała

Noworoczne spotkanie w Okręgowej Radzie Łowieckiej

w Rzeszowie

 

autor: Jacek Charchut

 

W dniu 19.01.2018 r. w Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie miało miejsce spotkanie aktywu łowieckiego oraz licznie zaproszonych gości. Oprócz przedstawicieli kół łowieckich Okręgu Rzeszowskiego PZŁ, władz okręgowych i centralnych PZŁ udział w spotkaniu wzięli leśnicy RDLP Krosno i Lublin, reprezentanci władz wojewódzkich i samorządowych, Policji, szkół z naszego terenu, LOK oraz wspierający organizację spotkania – firmy zajmujące się przerobem dziczyzny i Bank PKO BP.

Spotkanie składało się z trzech zasadniczych części:

  1. Część oficjalna z uhonorowaniem odznaczeniami i kordelasami Okręgu myśliwych i sympatyków łowiectwa.
  2. Promocja dziczyzny i jej wyrobów, której udział wzięły firmy Kanwil, Kabanos i Żywiec oraz Zespół Szkół w Czudcu, z którym to podpisano umowę o współpracy w zakresie nauczania przetwarzania dziczyzny.
  3. Biesiada łowiecka wraz z degustacją wyrobów z dziczyzny firm biorących udział w promocji i Zespołu Szkół w Czudcu. Rozlosowano pośród uczestników nagrody w konkursie sponsorowanym przez Bank PKO BP.

Oprawę muzyczną zapewnił co prawda Kwintet Dęty AlohaBrass prezentujący szeroki repertuar myśliwski i rozrywkowy, lecz również zebrani pod przewodnictwem ks. dra Edwarda Rusina gromko i zgodnie odśpiewali bożonarodzeniową kolędę.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział i życzymy Darz Bór w nowym roku.

 

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, od jakiegoś czasu, na prośbę kolegów, noszę się z zamiarem utworzenia zakładki poświęconej pamięci Kolegów, którzy już odeszli do Krainy Wiecznych Łowów. Niestety nie dysponuję materiałami umożliwiającymi jej powstanie, dlatego zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc w zrealizowaniu tego zamiaru. Będę wdzięczny za nadesłane informacje w formie biografii i materiałów fotograficznych. Zapewniam, że wszystkie fotografie po ich skopiowaniu zostaną zwrócone właścicielom. Za wszelką okazaną pomoc z góry dziękuje! Materiały można nadsyłać drogą elektroniczną na adres: max091@op.pl lub na adres: ks. Robert Drążek ul. Zaciszna 11 37 – 700 Przemyśl.

13 stycznia 2018 roku o godzinie 8.00 rozpoczęło się ostatnie w sezonie łowieckim 2017/2018 polowanie zbiorowe, które prowadził kol. Damian Mączka. Po odegraniu sygnałów myśliwskich kol. Damian powitał przybyłych Gości oraz wszystkich uczestników polowania. W dalszej części zbiórki przypomniał zasady bezpieczeństwa i podał gatunki zwierzyny łownej , którą będzie można pozyskiwać w trakcie łowów. Przed wyruszeniem w knieje uczciliśmy chwilą ciszy i wspólna modlitwą pamięć zmarłych Kolegów: Henryka Drążka, Stanisława Cedzidły i Władysława Sobusia.

W trzecim miocie swojego pierwszego dzika pozyskał kol. Dariusz Podles. Gratulujemy! W kolejnych miotach na listę strzelców wpisał się kol. Józef Walawender. O pudlarzach nie będziemy tu wspominać. Polowanie zakończyło się około godziny 15.00 pokotem przy stanicy. Kolega Damian podziękował wszystkim za wzorowo przeprowadzone łowy. Po pokocie rozpoczęła się kolędowa biesiada przy suto zastawionych stołach w trakcie której najlepsze życzenia imieninowe otrzymał Kolega Henryk nasz łowczy od 31 lat.

Podsumowanie polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2017/2018

 

Zarząd Koła informuje, że w dniu 13 stycznia 2018 roku o godz. 15.00 w Stanicy Koła będzie miało miejsce uroczyste – bo kolędowe – podsumowanie kończącego się sezonu polowań zbiorowych. W związku z tym zaprasza wszystkie Koleżanki i wszystkich Kolegów wraz z osobami towarzyszącymi do wspólnego kolędowania i prosi, zwyczajem lat poprzednich, o pomoc w organizacji spotkania.

Władysław Sobuś

(1935 - 2018)

Słowa pożegnanie wygłoszone przez Prezesa Edwarda Leję nad mogiłą śp. Władysława Sobusia

 

 

Grób, który za chwilę obejmie swoimi ramionami trumnę z doczesnymi szczątkami śp. Władysława łączy w pożegnalnej pełnej smutku zadumie trzy rodziny. Pierwszą, którą założył, dla której przez lata był mężem, ojcem i dziadkiem; żywicielem, opiekunem i wychowawcą. Drugą, rodzinę leśników dla której poświecił niemal całe życie. To praca w tym zawodzie, którą tak bardzo kochał i cenił stworzyła mu warunki do godnego życia i wychowania rodziny. Dobroć, oddanie dla sprawy, pracowitość to cechy, które przez lata uwidoczniły się w obu rodzinach. I wreszcie tą trzecią najmłodszą rodzinę, w której szeregi wstąpił kol. Władysław dosyć późno bo dopiero w 1992r. to brać myśliwska Koła Łowieckiego „KUROPATWA” w Żołyni, połączona nierozerwalną więzią z leśnikami, a dodatkowym bodźcem do tej decyzji była ścisła współpraca z racji dzierżawienia przez koło obszarów leśnych administrowanych przez kolegę. Od tego czasu w prowadzonej na tych terenach gospodarce łowieckiej nastąpiły pozytywne zmiany. Zaczęły pojawiać się nowe urządzenia łowieckie w postaci paśników, lizawek oraz ambon, a zastawiane wcześniej przez kłusowników sidła i wnyki przestały zagrażać bytującej w nich zwierzynie. Miał też Władysław duży udział w budowie kaplicy Św. Huberta dla uczczenia 50-lecia koła. W uznaniu dotychczasowych zasług podczas obchodów kolejnego jubileuszu 60-lecia naszej organizacji został uhonorowany Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej. Nie dane Mu było jednak długo aktywnie uczestniczyć w życiu naszej myśliwskiej społeczności. Najpierw konieczność opieki nad chorą żoną, a w kolejnych latach coraz częstsze uskarżanie się na pogarszające zdrowie doprowadziły do zminimalizowania działalności łowieckiej. Dziś żegnając odchodzącego do Krainy Wiecznych Łowów śp. Władysława pragnę w imieniu zgromadzonych tu kolegów zapewnić rodzinę, że na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Jestem przekonany, że dobry Bóg w zapłacie za godne życie powierzy Ci w opiekę część swojego lasu: „Hen za chmurami tam wśród gwiazd” gdzie wspólnie ze św. Hubertem i kolegami, którzy poprzedzili Cię w tej wyprawie na Wieczne Łowy będziesz przemierzał niebiańskie ostępy.

A teraz spoczywaj w spokoju drogi Kolego Władku. Niech szum pobliskich lasów umila Twój wieczny sen.

 

Ze smutkiem i głębokim żalem zawiadamiamy, że 6 stycznia 2018 roku opuścił nasze grono i odszedł do Krainy Wiecznych Łowów wieloletni Towarzysz łowów i Członek naszego Koła Łowieckiego „Kuropatwa" w Żołyni

śp. Władysław Sobuś

Uroczystości pogrzebowe będą miały miejsce 10 stycznia 2018 roku i rozpoczną się Mszą Świętą w Kościele Parafialnym na Budach Łańcuckich o godz. 13.00

Niech Mu knieja wiecznie szumi, a pamięć o Nim pozostanie na zawsze wśród nas!

 

Zgromadziliśmy się na tym cmentarzu, aby wraz z Rodziną i rzeszą kolegów, znajomych i mieszkańców Żołyni pożegnać śp. Stanisława. Wielu tu obecnych zapewne dziwi fakt, że w kondukcie żałobnym uczestniczy Poczet Sztandarowy ze sztandarem naszego Koła Łowieckiego „Kuropatwa”, a większość jego członków przywdziało galowe mundury.

Pragnę od razu wyjaśnić, że chociaż członkowie rodziny Radek i Dorotka są członkami naszej braci myśliwskiej, to właśnie Jemu, chociaż nie był jej członkiem, w ten sposób pragniemy oddać hołd i podziękować za wielkie zaangażowanie i poświecenie setek godzin na pracę dla pomnożenia zasobów Koła. Przez wiele bowiem lat udostępniał własny sprzęt rolniczy dla uprawy łowieckich poletek hodowlanych oraz innych czynności związanych gospodarka łowiecką, a z chwilą zakupu z funduszy Koła ciągnika z zestawem maszyn rolniczych, wraz z synem podjął się ich opieki oraz obsługi. W kolejnych latach wielokrotnie obsługiwał kołowy sprzęt podczas prac rolnych na poletkach produkcyjnych oraz żerowych wchodzących w skład zasobów Koła, a w okresie jesienno-zimowym ciągnikiem z podwodą przewoził myśliwych wykonujących określone zadania związane z działalnością statutową. Z czasem utarło się o Nim stwierdzenie, że przepracowanymi społecznie przez niego godzinami na rzecz Koła, można by obdzielić kilku mniej aktywnych kolegów, a jak zwykł mawiać o sobie robił to, bo lubił być z myśliwymi.

Składając w imieniu własnym oraz Kolegów myśliwych wyrazy szczerego współczucia Rodzinie śp. Stanisława, pragnę zapewnić, że na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

 

Spoczywaj w spokoju drogi Staszku!

Stanisław Cedzidło

(1949 -2018)

W dniu 2 stycznia 2018 roku niespodziewania odszedł od nas w wieku 68 lat wielki sympatyk łowiectwa i wieloletni współpracownik naszego Koła śp. Stanisław Cedzidło. 3 stycznia po Mszy Świętej koncelebrowanej miało miejsce ostanie pożegnanie na miejscowym cmentarzu gdzie spoczął Zmarły oczekując na zmartwychwstanie. Na zakończenie żałobnego egzekwiem głos zabrał Prezes naszego Koła Edward Leja, który pożegnał śp. Stanisława następującymi słowy:

Skontaktuj się z nami

mail: kontakt@kontakt.pl

tel. 601 234 567 

Ul. Uliczna 25

Warszawa 02-200

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In facilisis lorem commodo, tincidunt tortor luctus, porttitor neque. Fusce nisl massa, lobortis at diam vel

Koło Łowieckie „Kuropatwa” w Żołyni 

ul. Białobrzeska 510

37-110 Żołynia

tel.: +48 606 571 610

e-mail: KuropatwaZolynia@onet.pl

 

NIP: 815-14-06-796
Regon: 690 460 980

Numer konta bankowego:
80 1240 2643 1111 0010 9809 7684