W dniu 13 grudnia odbyło się spotkanie

w przedszkolu na Wysokiej. Przedszkolaki

z wielkim zainteresowaniem słuchały opowiadań o zwierzętach. Zaczął się już sezon dokarmiana ptaków i z tej okazji Koło Kuropatwa w Żołyni przekazało dzieciom karmnik dla ptaków wraz z ziarnem.

Wszystkim Koleżankom i Kolegom oraz Sympatykom Polskiego Związku Łowieckiego życzę Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2019!

Niech św. Hubert sprawi by darzyła knieja

i łowieckie pola.

 

Darz Bór!

Administrator

Akcja dokarmiania zwierząt

 

Dnia 15.12.2018r. członkowie koła LOP ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żołyni wraz z opiekunem p. Lucyną Dudek i myśliwą p. Dorotą Cedzidło udali się do lasu na świąteczną akcję dokarmiania zwierząt. Uczniowie zanieśli zwierzętom karmę, przyniesioną z domu i pobraną od myśliwych. Uczniowie, którzy wzięli udział w tej akcji to: Marlena Cedzidło, Martyna Fus, Liliana Drozd, Hubert Leja i Krzysztof Krzyżak.

Rozwój infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w Żołyni

/ projekt/

 

Dzień 12 grudnia 2018 r. – ktoś przytoczy popularne kiedyś powiedzenie „imieniny dnia z miesiącem”, a jednak w historii naszego Koła zapisze się jako kolejny sukces w dążeniu do pogłębiania wiedzy przyrodniczej z ukierunkowaniem na łowiectwo jak również zapoznania z inną dziedziną jaką jest pszczelarstwo. Na tę okoliczność wspólnie z Kolegą Heniem Mazurkiem włożyliśmy galowe mundury dla podkreślenia doniosłości wydarzenia pojechaliśmy do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie. Towarzyszył nam Kolega Janek Mazurek sprawca tej całej wyjątkowej sytuacji. On to bowiem zaproponował Zarządowi Koła sposób na wykorzystanie terenu wokół Stanicy Myśliwskiej przez utworzenie ścieżek dydaktycznych o tematyce przyrodniczej dla pogłębiania wiedzy wśród dzieci i młodzieży z Żołyni i sąsiednich miejscowości. Jak powiedział tak i zrobił. Po prawie dwumiesięcznych żmudnych przygotowaniach opracował pełen tabelek, opisów, rysunków, zdjęć kilkudziesięciu stronnicowy wniosek będący podstawą do sporządzenia umowy na jego dofinansowanie, której zaszczytu podpisania dostąpiliśmy wspólnie z Łowczym Koła.

Projekt nosi tytuł: Rozwój infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w Żołyni. Operacja polega na rozwoju niekomercyjnej, ogólnodostępnej infrastruktury. W ramach operacji zostaną utworzone i oznakowane dwie ścieżki edukacyjne ( szlaki piesze ) w miejscowości Żołynia tj.1) Szlak przyrodniczo-łowiecki. 2) Szlak przyrodniczo-pszczelarski. Na szlakach zostaną utworzone stanowiska edukacyjno-dydaktyczne ( tablice z informacją o zadaniach do wykonania, quizy, gry mobilne, zadania ruchowe). wartość zadania 91 999,00 zł. dofinansowanie 100%.

Podsumowując to wydarzenie chciałbym przytoczyć kilka zdań jakie usłyszeliśmy już po podpisaniu dokumentu z ust Pani przygotowującej tę umowę. Przy przekazywaniu wniosku przełożona zaznaczyła, „ masz koło łowieckie „. Jako, że w swej dotychczasowej pracy nie spotkała się z wnioskiem z takiej instytucji .

 

Edward Leja

Św. Mikołaj pomaga zwierzakom

Równocześnie prosimy o zgłaszanie telefoniczne ilości uczestników biesiady

do dnia 12.01.2019 r. do Kolegów:


Edward Leja tel. 501312799
Jan Mazurek tel. 696718014


PS: Będziemy radzi za sponsoring dodatków do biesiady.

                                                                                                                          Zarząd Koła

Koleżanki i Koledzy!

 

Zarząd Koła zaprasza wszystkich członków wraz z rodzinami na „Wieczór kolęd” będący podsumowaniem sezonu polowań w roku 2018/2019.

 

 

Atrakcją wieczoru będzie występ Zespołu „Brzózanka”

z Brzózy Stadnickiej.

 

Spotkanie kolędowe rozpocznie się 19 stycznia 2019 roku o godz. 17.00.

 

Zapraszamy!

Akcja zbiórki kasztanów i żołędzi

 

Końcem października uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żołyni zakończyli zbiórkę kasztanów i żołędzi. Zaangażowali się w nią głównie uczniowie z klas I - V. Cały zbiór przekazano myśliwym Koła Łowieckiego "Kuropatwa" w Żołyni z przeznaczeniem na dokarmianie zwierząt zimą.

 

OGŁOSZENIE KOLEGI SKARBNIKA

 

Zgodni z uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 05.09.2017 r. składka członkowska na PZŁ od osób fizycznych na rok 2019 ustalona została w wysokości:


a/ składka normalna- 363 zł (w tym składka na PZŁ 320 zł i ubezpieczenie 43 zł)

b/ składka ulgowa – 203 zł (w tym składka na PZŁ 160 zł i ubezpieczenie 43 zł)

 

Termin płatności składki na PZŁ za rok 2019 upływa z dniem 31.12.2018. Składkę ulgową płacą ci Koledzy, którzy do 31.12.2018 skończą 70 lat oraz młodzież ucząca się i studiująca, która do 31.12.2018 nie ukończy 25 roku życia. Opłata z tytułu ubezpieczenia myśliwych od następstw nieszczęśliwych wypadków i od odpowiedzialności cywilnej wynosi 43 zł od osoby i kwota ta jest uiszczana wraz ze składką. Zgodnie ze Statutem PZŁ, składka i opłata za ubezpieczenia NW i OC od myśliwych stowarzyszonych w kołach łowieckich, wpłacana jest za pośrednictwem macierzystego koła łowieckiego, do ZO PZŁ właściwego dla miejsca zamieszkania członka PZŁ.

W imieniu Koleżanek i Kolegów oraz własnym, składam serdeczne podziękowanie Panu Wojciechowi Kwiatkowi za ofiarowanie kamienia na którym została umieszczona tablica upamiętniająca zmarłych Kolegów oraz Panu Andrzejowi Całce za bezpłatne użyczenie dźwigu do jego ustawienia. Bóg zapłać!

 

Ks. Robert Drążek

Msza Święta

i poświęcenie tablicy upamiętniającej zmarłych Kolegów Myśliwych 04.11.2018 r.

Z okazji Dnia Świętego Huberta, pragnę złożyć wszystkim Koleżankom

i Kolegom najserdeczniejsze życzenia wielu radosnych chwil

w łowisku, zachwytu pięknem przyrody oraz nieustannej opieki naszego Patrona.

 

Niech Wam Św. Hubert darzy !!!

 

 

Ks. R.D

 

ROGACZE 2018

 

Wszystkich Sympatyków Łowiectwa, a szczególnie Rodziny zmarłych Kolegów,

zapraszamy na Mszę Świętą, która zostanie odprawiona

w Kaplicy św. Huberta 4 listopada o godz. 14.00

 

 

Po zakończonej Eucharystii zostanie poświęcona tablica upamiętniająca zmarłych Myśliwych

z naszego Koła.

Zarząd Koła

To jest element tekstowy. Kliknij ten element dwukrotnie, aby edytować tekst. Możesz też dowolnie zmieniać rozmiar i położenie tego elementu oraz wszelkie parametry wliczając w to tło, obramowanie i wiele innych. Elementom tekstowych możesz też ustawić animację, dzięki czemu, gdy użytkownik strony wyświetli je na ekranie, pokażą się one z wybranym efektem.

 

15 października br. skarbnik naszego Koła Kol. Stanisław Wróbel spotkał się z uczniami i przedszkolakami Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Rakszawie, gdzie opowiadał o życiu zwierząt zamieszkujących nasze lasy i łowiectwie.

Podsumowanie konkursu "Ożywić pola - Rok gęsi gęgawy"

Szkolne koło LOP działające w Szkole Podstawowej Nr 2 w Żołyni systematycznie od 8 lat startowało w ogólnopolskim konkursie "Ożywić pola" organizowanym przez gazetę Łowiec Polski. W roku szkolnym 2016/17 odbyła się 10 jubileuszowa edycja tego konkursu, a jej symbolem była gęś gęgawa. W konkursie tym uczestniczyły szkoły z całej Polski, realizując wytyczone przez siebie zadania związane z działaniami na rzecz ochrony przyrody. Członkowie naszego koła przez osiem lat startu w tym konkursie zawsze plasowali się w gronie 20 najlepszych szkół w Polsce. Największy sukces osiągnęli w r. szk. 2015/16 zdobywając III miejsce w Polsce w edycji "Rok bażanta". W dziesiątej, jubileuszowej zdobyliśmy wyróżnienie specjalne, które jest związane z 200- leciem szkolnictwa w Żołyni. Sukces ten jest dla nas tym bardziej szczególnie ważny, albowiem wykonaną dokumentację konkursową i zawarte w niej działania dedykowaliśmy długoletniemu opiekunowi naszego koła myśliwemu, panu Henrykowi Drążkowi. Uroczyste podsumowanie konkursu odbyło się 26 września 2018r. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Z naszej szkoły wzięła w nim udział delegacja członków LOP w składzie: Marlena Cedzidło, Zuzanna Wojnar, Martyna Fus i opiekun LOP naucz. Lucyna Dudek. Jak każdy sukces tak i ten nie przyszedł łatwo, musieliśmy na niego ciężko zapracować. Dzięki zaangażowaniu się uczniów, opiekuna LOP i myśliwych KŁ "Kuropatwa" w Żołyni p. Doroty Cedzidło, p. Henryka Mazurka i p. Konrada Cedzidło wszystkie założone cele i zadania udało się zrealizować pomyślnie. Wyróżnienie i docenienie naszej pracy utwierdziły nas w przekonaniu, że warto dalej kontynuować działania na rzecz ochrony przyrody.

Opiekun LOP

Lucyna Dudek

 

PS. Pragnę złożyć wyrazy podziękowania Opiekunowi koła LOP z ramienia KŁ "Kuropatwa" myśliwej p. Dorocie Cedzidło, Zarządowi KŁ "Kuropatwa" w Żołyni oraz ks. Robertowi Drążkowi za pomoc w realizacji konkursu.

Lucyna Dudek

Polski Związek Łowiecki Zarząd Główny, Zarząd Okręgowy

w Rzeszowie oraz Koło Łowieckie „Kuropatwa” w Żołyni

zapraszają na Test Hodowlany Wyżłów oraz Psów Myśliwskich Małych Ras 9.11.2018 r.

Proponowana obsada sędziowska:

Stanisław Abłamowicz, Zofia Karolczyk, Zdzisław Borowiec, Lietz Grzegorz

 

Program:

9 listopada 2018 r. (piątek) 7:00 – 7:45 – rejestracja uczestników przegląd weterynaryjny – Stanica Myśliwska Koła Łowieckiego „Kuropatwa” w Żołyni

8:00 – otwarcie, losowanie numerów startowych – Stanica Myśliwska Koła Łowieckiego „Kuropatwa” w Żołyni

8:30 – 14:00 – ocena pracy psów w łowisku

15:00 – zakończenie testu hodowlanego, wręczenie dyplomów Stanica Myśliwska Koła Łowieckiego „Kuropatwa” w Żołyni

 

Zgłoszenia wraz z pozostałymi dokumentami prosimy kierować za pomocą formularza zgłoszeniowego najpóźniej do dnia 2.11.2018 r.

Do zgłoszenia prosimy dołączyć skan rodowodu psa.

Opłaty wynoszą 100,00  zł

Wpłaty prosimy dokonać na rachunek bankowy nr: 32 1930 1187 2710 0716 2617 0001

Uwaga:Psy powinny posiadać ważne szczepienie przeciwko wściekliźnie. Właściciele psów będący myśliwymi broń myśliwską.

Szczegółowych informacji udziela kol. Jan Mazurek te. 696 718 014, jmazurek@zolynia.pl

Polski Związek Łowiecki Zarząd Główny, Zarząd Okręgowy

w Rzeszowie oraz Koło Łowieckie Kuropatwa w Żołyni

zapraszają na Ocenę Użytkowości Łowieckiej Wyżłów oraz Psów Myśliwskich Małych Ras 10-11.11.2018 r.

(klasa wielostronna)

 

Proponowana obsada sędziowska:

Stanisław Abłamowicz, Zofia Karolczyk, Zdzisław Borowiec, Lietz Grzegorz

 

Program:                                                                                     

 

10 listopada 2018 r. (sobota) 7:00 – 7:45 – rejestracja uczestników przegląd weterynaryjny – Stanica Myśliwska Koła Łowieckiego „Kuropatwa” w Żołyni

8:00 - otwarcie, losowanie numerów startowych – Stanica Myśliwska Koła Łowieckiego „Kuropatwa” w Żołyni

8:30 – 16:30 – ocena pracy psów w łowiskach

18:00 – biesiada myśliwska – Stanica Myśliwska Koła Łowieckiego „Kuropatwa” w Żołyni

 

11 listopada 2018 r. (niedziela)8:00 – 14:30 – praca w łowisku

ok 15:00 – uroczyste zakończenie oceny, wręczenie dyplomów Stanica Myśliwska Koła Łowieckiego „Kuropatwa” w Żołyni

Zgłoszenia wraz z pozostałymi dokumentami prosimy kierować za pomocą formularza zgłoszeniowego najpóźniej do dnia 2.11.2018 r.

Do zgłoszenia prosimy dołączyć skan rodowodu psa.

Opłaty wynoszą 250,00  zł

Wpłaty prosimy dokonać na rachunek bankowy nr: 32 1930 1187 2710 0716 2617 0001

Uwaga:Psy powinny posiadać ważne szczepienie przeciwko wściekliźnie. Właściciele psów będący myśliwymi broń myśliwską.

Szczegółowych informacji udziela kol. Jan Mazurek tel. 696 718 014, jmazurek@zolynia.pl

Bieszczadzka jesień 

Plan polowań 2018/19

więcej....

Selekcja osobnicza i populacyjna – zasady obowiązujące

 

więcej....

Prezentacja działalności Koła podczas "Grzybobrania"

w Smolarzynach

30.09. 2018 r. 

Spotkania edukacyjne

z dziećmi z Publicznego Przedszkola w Wysokiej oraz rodzinami z okazji "Dnia Rodziny".