Prace przy stanicy - październik 2017 r.

Stanica  - lato 2017 r.

Prace początkowe przy budowie stanicy - lato 2013 r.