POLOWANIE WIGILIJNE -24.12.2017 

Spotkanie przyrodnicze podsumowujące "Rok gęsi gęgawy"

Dnia 30.11.2017r. opiekun koła LOP p. Lucyna Dudek zorganizowała w Szkole Podstawowej Nr 2 w Żołyni ostatnie spotkanie przyrodnicze związane tematycznie z gęsią gęgawą. Na spotkanie zaprosiła myśliwą KŁ "Kuropatwa" w Żołyni a zarazem koordynatora konkursu z ramienia koła "Kuropatwa" p. Dorotę Cedzidło. Spotkanie odbyło się w dwóch klasach IV i VII na zajęciach przyrody i biologii. Myśliwa bardzo ciekawie przedstawiła informacje o gęsi, a oprócz tego uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną przygotowaną przez p. Lucynę Dudek. Podsumowaniem spotkań w obydwu klasach był konkurs wiedzy "Wiem wszystko o gęsi gęgawie" w którym wzięli udział wszyscy uczniowie uczestniczący w spotkaniu.

Wyniki konkursu:

Klasa IV

I miejsce ex - Zuzanna Wojnar., Martyna Fus, Oliwia Dąbek, Amelia Krowicka, Sebastian Kołcz

Klasa VII

I miejsce - Natalia Wal

Gratulujemy zwycięzcom!

Podsumowanie

 

Z dużą ofiarnością i zaangażowaniem członkowie LOP realizowali zadania kolejnej edycji konkursu "Ożywić pola - Rok gęsi gęgawy". Była ona dla nas szczególnie ważna, bowiem swój trud dedykowaliśmy człowiekowi, który był z nami we wcześniejszych edycjach konkursu - panu Henrykowi Drążkowi. To właśnie dzięki jego mobilizacji wiele lat temu wystartowaliśmy w tym konkursie i zawsze z wielkim zapałem i ochotą realizowaliśmy zaplanowane zadania. Niestety przez ciężką chorobę pan Henryk nie dotrwał do zakończenia tej edycji konkursu, bowiem Pan Bóg miał wobec niego inne plany. Pozostanie w naszych sercach jako przyrodnik, bo tak zawsze określał siebie, któremu na sercu leżało przede wszystkim dobro zwierząt. Postaramy się kontynuować jego ideę i wspominać jego działania, które są dla nas pięknym przykładem. Gorąco wierzymy, że miłość i wiedza przekazana przez niego młodemu pokoleniu do przyrody przyniesie w przyszłości owocne efekty.

 

Opiekun koła LOP

w Szkole Podstawowej nr 2 w Żołyni

Lucyna Dudek

 

     Podsumowanie konkursu

W tym roku nasi Koledzy Tomasz Baran i Konrad „Radek” Cedzidło obchodzili swoją myśliwską osiemnastkę. Na zakończenie polowania w dniu 29 listopada br. Koledzy Myśliwi wraz ze swoim Kapelanem złożyli im gratulacje i wręczyli osiemnastkowe upominki.

Dokarmianie zwierzyny drobnej – przypomnienie Kolegi Podłowczego

 

Przypominam Koleżankom i Kolegom o dokarmianiu zwierzyny drobnej. Zgodnie z przyjętymi zasadami obowiązującymi w Naszym Kole, odbywa się ono w grupach, według grafików. "Klasyczne" posypy powinny zostać zabezpieczone, przed wyjadaniem karmy przez dziki i sarny, godne polecenia są posypy automaty.

 

 

Darz Bór!   


Podłowczy

 

 

 

Polowanie - 19 listopad 2017 r. 

 

 

 

 

Msza Św. w intencji zmarłych myśliwych - 5 październik 2017 r.

 

 

foto. Rafał Dyrda