Koło Łowieckie „Kuropatwa” w Żołyni 

ul. Białobrzeska 510

37-110 Żołynia

tel.: +48 606 571 610

e-mail: KuropatwaZolynia@onet.pl

 

NIP: 815-14-06-796
Regon: 690 460 980

Numer konta bankowego:
80 1240 2643 1111 0010 9809 7684

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In facilisis lorem commodo, tincidunt tortor luctus, porttitor neque. Fusce nisl massa, lobortis at diam vel

Skontaktuj się z nami

mail: kontakt@kontakt.pl

tel. 601 234 567 

Ul. Uliczna 25

Warszawa 02-200

Myśliwi nie gęsi... i swój język mają - gwara myśliwska

 

A - ambona > stanowisko myśliwskie zbudowane nad ziemią na słupach,

czasem na drzewie,

- anons > głos psa oznajmiający znalezienie zwierzyny, inaczej oszczek,

- anonser > pies myśliwski głoszący znalezienie zwierzyny,

- antabka > bączek - uchwyt do mocowania paska broni myśliwskiej,

- apel > sygnał rozpoczęcia polowania,

> posłuszeństwo psa myśliwskiego,

- aportowanie > przynoszenie przez psa myśliwskiego strzelonej zwierzyny

lub podstrzałków,

- automat > broń myśliwska samopowtarzalna, może być śrutowa

lub kulowa,

- awantaż > odchylenie kolby w prawo lub w lewo od osi lufy,

 

B - badyle > nogi łosia, jelenia lub daniela,

- badylarz > łoś byk, o porożu w kształcie krótkiej tyki z długimi

palczastymi odnogami,

- bałamut > pies gończy gubiący trop lub głoszący ptaka,

- bałuch > hałas, gwar w kniei spowodowany przez naganiaczy,

- bałuchy > trzeszcze - oczy zająca,

- bałwanek > kukła dzikiej kaczki, puszczana na wodę wabi inne kaczki,

- bałyk > czołganie się psa ku wytropionej zwierzynie,

- baran > samiec muflona,

- baranek > inaczej kszyk,

- barłóg > legowisko dzików lub niedźwiedzi,

- bartnik > niedźwiedź,

- barwa > farba - krew zwierząt łownych,

- basior > dorosły samiec wilk,

- basista > jeleń byk wyróżniający się grubym głosem,

- bączek > antabka - uchwyt do mocowania paska broni myśliwskiej,

- bąkać > wydawanie głosu przez psy gończe po znalezieniu tropu,

- bekowisko > okres godowy danieli lub miejsce godów danieli,

- berło > drążek na który sadza się ptaka łowczego,

- biała stopa > teren pokryty śniegiem,

- bieg > noga dzika,

- bielenie > zdejmowanie skóry z ubitej zwierzyny,

- blaski > inaczej trzeszcze - oczy zająca,

- bobrowanie > przeszukiwanie terenu przez zwierzęta,

- bobrowisko > osiedle bobrów,

- bokobrody > kępki dłuższych włosów, wyrastające na policzkach rysia,

dzika, jenota,

- bok > inaczej nadlufka - broń myśliwska o dwóch lufach ułożonych pionowo,

- broda > narośl pokryta dłuższym włosem, zwisająca pod szyją łosia,

> dolna część grzywy jelenia byka,

> pęk piór na szyi głuszca,

- brok > dawna nazwa bardzo drobnego śrutu,

- bródka > krótkie piórka ułożone w płaską szczoteczkę,

tuż przy nasadzie ogona słonki,

- bruzda > wgłębienie na tykach poroża jeleniowatych,

> wgłębienie w profilu gwintowania lufy,

- buchtowanie > rycie w ziemi przez dziki w poszukiwaniu żeru,

- buchtowisko > miejsce zryte przez dziki,

- bukowisko > okres godowy i miejsce godów łosi,

- bulgot > głos wydawany przez koguty cietrzewia podczas toków,

- burknięcie > odgłos zrywającego się z ziemi jarząbka,

- byk > samiec żubra, łosia, jelenia, daniela,

- byk stadny > jeleń byk, władający chmarą w okresie rykowiska,

 

C - cap > samiec kozicy,

- cewki > nogi sarny,

- chłyst > młody jeleń byk, który w czasie rykowiska przebywa

w pobliżu chmary,

- chmara > stado żubrów, jeleni, łosi, danieli,

- chorągwie > inaczej flagi - fragmenty scypułu zwisające z tyk jelenia

w czasie wycierania,

- chrap > głos łosia byka w czasie bukowiska,

- chrapanie > głos wydawany przez słonkę w trakcie lotu godowego (ciągu),

- chrapy > nozdrza żubra, zwierzyny płowej, muflona, kozicy,

- chyb > długa i gęsta szczecina na grzbiecie dzika,

- ciąg > przelot dzikich kacze lub gęsi na wodę rano lub wieczorem,

> loty godowe słonek

- ciągnięcie > powolne poruszanie się, wędrowanie żubrów,

zwierzyny płowej, muflonów,

- ciec > ucieczka piesza kuraków,

- ciecier > cietrzew kogut,

- ciecieruk > młody cietrzew kogut

- cieciorka > kura cietrzewia,

- cieczka > okres godowy lisów, wilków, borsuków, jenotów, psów,

- cieki > nogi ptaków, kuraków,

- cielę > żubr, jeleń, daniel w pierwszym roku życia,

- cuch > węch psa myśliwskiego,

- czarna stopa > teren pozbawiony pokrywy śnieżnej,

- czemchanie > wycieranie poroża ze scypułu,

- czternastak > jeleń byk o siedmiu odnogach na każdej tyce,

- czterodwudziestak _ jeleń byk mający po dwanaście odnóg na każdej tyce,

- czochrać się > wycieranie o drzewa jeleni lub dzików,

- czuszykanie > głos wydawany przez koguta cietrzewia podczas toków,

- czyrykanie > głos wydawany przez zwołujące się kuropatwy,

 

D - darniak > samiec sarny (rogacz) o wybitnie słabych parostkach i małej tuszy,

- daszek > posyp - paśnik dla kuropatw lub bażantów,

- dławienie > duszenie zwierzyny przez drapieżniki czworonożne,

- dołowanie > umieszczanie strzałów poniżej miejsca celowania,

- dubeltówka > śrutowa broń myśliwska o dwóch lufach ułożonych

poziomo obok siebie,

- dublet > ustrzelenie dwóch sztuk zwierzyny dwoma kolejnymi strzałami,

- dwudwudziestak > jeleń byk noszący wieniec o jedenastu

odnogach na jednej tyce,

- dwudziestak > jeleń byk o dziesięciu odnogach na jednej tyce,

- dwudziestka > śrutowa broń myśliwska kaliber 20,

- dwunastak > jeleń byk o sześciu odnogach na jednej tyce,

- dwunastka > śrutowa broń myśliwska kaliber 12,

- dwururka > inaczej dubeltówka,

- dyndować > o lisie, borsuku wilku lub jenocie - biec truchtem,

- dziesiątak > jeleń byk o pięciu odnogach na jednej tyce,

- dzikarz > pies myśliwski używany do polowań na dziki,

- dziwerówka > strzelba myśliwska o lufach wykonanych ze stali

damasceńskiej,

 

E - ekspres > łamana broń myśliwska kulowa o dwóch lufach,

- elaboracja > własnoręcznie wykonywanie śrutowej amunicji myśliwskiej,

- eżektor > wyrzutnik łusek w myśliwskiej broni łamanej,

 

F - fafle > obwisłe górne wargi psa myśliwskiego - wyżła,

- fajki > kły dzika rosnące w górnej szczęce,

- farba > krew zwierzyny,

- farbować > zostawiać krew na tropie,

- fartuszek > pęk jasnych włosów przy sromie sarny,

- fiołek > gruczoł zapachowy u lisa, znajdujący się przy nasadzie ogona,

- fladrować > zakładać fladry,

- fladry > sznury z czerwonymi szmatkami, służą do polowań na wilki,

- flagi > fragmenty scypułu zwisające z tyk jelenia w trakcie wycierania poroża,

- flanka > skrzydło myśliwych zagięte w kierunku miotu,

- flankować > obstawiać stanowiska na flankach,

- flinta > inne określenie strzelby myśliwskiej,

- fuzja > inne określenie strzelby myśliwskiej,

 

G - gach > samiec zająca,

- gały > oczy zająca,

- gamrat > odyniec w okresie huczki,

- gawra > zimowe legowisko niedźwiedzia,

- gęba > pysk żubra,

- ględzenie > głos wydawany przez łanię,

- głosić > oznajmianie przez pasa, znalezienia tropu lub osaczenie zwierzyny,

- głuszak > pisklę głuszca,

- głuszka, głuszyca > samica głuszca,

- gomóła > jeleń byk po zrzuceniu poroża,

- gon > głos psów podczas pędzenia zwierzyny w miocie,

> okres godowy kozic,

- gońka > sarna koza grzejąca się poza okresem rui,

- gra > szczekanie psów gończych idących po tropie,

- grabarz > pies myśliwski zakopujący odnalezioną zwierzynę,

- grandle > szczątkowe kły w górnej szczęce jelenia,

- grot > odnoga kończąca tykę w parostkach kozła,

> zakończenie odnogi w wieńcu jelenia byka,

- gryzawka > pędy wierzby lub osiki nasycone solą, przeznaczone

do obgryzania przez zające,

- grzywa > gęsta długa sierść na szyi i karku żubra, łosia, jelenia

lub na grzbiecie kozicy,

- guzikarz > młody kozioł o porożu w kształcie niskich stożków, guzików,

- guziki > zwykle pierwsze poroże kozła,

- gwizd > ryj dzika,

> głos słonki i jarząbka,

> głos jelenia sika,

 

H - haki > inaczej grandle, szczątkowe kły jelenia w górnej szczęce,

> rogi kozicy,

- huczka > okres godowy dzików inaczej lochanie,

 

I - igły > rogowe igiełki u leśnych kuraków wyrastające po bokach palców,

zanikające po tokach,

- igrzysko > toki głuszców,

> miejsce toków głuszców,

 

J - jasła > drabina na którą kładzie się karmę dla zwierzyny płowej,

- jazgot > ujadanie wilków lub psów,

- jaźwiec > borsuk,

- jednorurka > myśliwska broń o jednej lufie gładkiej,

- jucha > farba (krew) niedźwiedzia,

 

K - kaliber > średnica lufy broni palnej,

- kalibrownik > przyrząd służący do sprawdzania i korygowania

kalibru naboi śrutowych,

- kamionka > kuna domowa,

- kantak > pazur na tylnym palcu ptaka drapieżnego,

- kapelusznik > staropolska nazwa bardzo starego odyńca,

- kapitalny > samiec zwierzyny płowej noszący medalowe poroże,

- kaptur > nakrycie głowy ptaka łowczego, inaczej kapa,

- karawan > pojazd do przewozu ubitej zwierzyny,

- karmisko > miejsce wykładania karmy dla zwierzyny,

- kądziel > owłosienie szyi, karku i garbu żubra,

- kąpielisko > miejsce kąpieli dzików i zwierzyny płowej,

- kęsy > zęby ssaków drapieżnych,

- kipieć > ucieczka na oślep zająca,

- kiść > pęk białych włosów u borsuka,

> zakończenie ogona żubra,

- kita > ogon lisa i wiewiórki,

- kitka > bródka kozicy,

- klamra > skrzydło linii myśliwych,

- klapak > młoda, zwykle nielotna kaczka,

- klapanie > pierwsza zwrotka pieśni głuszca,

- klaskanie > trzecia zwrotka pieśni głuszca, inaczej korkowanie,

- klekotka > kołatka, służąca do straszenia zajęcy w czasie pędzenia,

- klępa >samica łosia, inaczej łosza,

- kluczka > odskok zwierza w bok podczas ucieczki,

- kłańce > zęby wilka,

- kłapać > odgłos wydawany przez dzika w stanie podniecenia,

- kłaść > ubić zwierza celnym strzałem,

- kłuć > dobić zwierza kordelasem,

- kobylarz > stary, bardzo duży wilk,

- kocioł > sposób polowania na zające,

- kokanie > głos wydawany przez cieciorkę,

- kokcielić > o pardwach i cietrzewiach - wydawać głos,

- kołatka > przyrząd służący naganiaczowi do straszenia zwierzyny,

- kołnierz > długie piórka wokół szyi koguta bataliona,

- komora > klatka piersiowa zwierzyny,

- kopnięcie > uderzenie kolby broni myśliwskiej w ramię podczas strzału,

- kopno > legowisko zająca w śniegu,

- kopyra > gwarowa nazwa zająca,

- kordelas > długi, prosty nóż myśliwski, służy do dobijania zwierzyny,

- korkowanie > trzecia zwrotka pieśni głuszca,

- korona > co najmniej trzy odnogi w górnej części wieńca jelenia,

- koryto dzicze > ślad przejścia dzików w głębokim śniegu,

- kosacz > stary cietrzew,

- kot > nazwa zająca i rysia,

- kotlina > zagłębienie w ziemi, stanowiące legowisko zająca

w okresie bezśnieżnym,

- koza > samica sarny (siuta) i kozicy,

- kozioł > samiec sarny (rogacz),

- koźlę > sarna do jednego roku życia,

- kożuch > futro zająca,

- krajce > brzegi dzioba jastrzębia,

- krechtanie > głosy wydawane przez głuszce podczas zapadów,

- krektun > jednoroczny głuszec nie biorący udziału w tokach,

- kreślić > robienie śladów skrzydłami, podczas toków głuszca, cietrzewia,

- krykucha > kaczka krzyżówka, wyhodowana w niewoli, do wabienia

kaczorów w czasie wiosennych godów,

- krzyżak > lis z ciemnym futrem i czarną pręgą wzdłuż grzbietu,

> kozioł o parostkach, których odnogi wyrastają na jednakowej

wysokości i tworzą formę zbliżoną do krzyża,

- kudłacz - gwarowa nazw niedźwiedzia,

- kudły > długa sierść niedźwiedzia,

- kufa > pysk psa myśliwskiego (wyżła),

- kulka > haczyk służący do patroszenia ptactwa,

- kulkowanie > patroszenie ptactwa za pomocą kulki,

- kureń > nazwa gwarowa szałasu myśliwskiego,

- kurkówka > dawna broń myśliwska o zewnętrznych kurkach,

- kuwiek > piszczałka do wabienia ptaków,

- kwadruplet > cztery celne, oddane bezpośrednio po sobie strzały,

- kwiat > ogon zwierzyny płowej i borsuka,

- kwiatek > białe zakończenie kity lisa,

 

L- lampy > oczy wilka,

- latarnia > łeb wilka,

-legawiec > pies myśliwski wystawiający zwierzynę,

- legowisko > stałe lub czasowe miejsce odpoczynku zwierzyny,

- licówka > łania prowadząca chmarę jeleni,

- linia > szereg myśliwych ustawionych w równych odstępach podczas

polowania zbiorowego,

- linijka > pojazd konny służący do przejeżdżania myśliwych podczas polowania,

- lira > ogon cietrzewia,

- liszka > samica lisa,

- liściarka > młode pędy drzew i krzewów, nasączone solą służące do

dokarmiania zwierzyny zimą,

- lizawka > urządzenie łowieckie służące do wykładania soli zwierzynie,

- locha > samica dzika,

- lochanie > huczka dzików,

- loftka > śrut o średnicy powyżej 4,5 mm,

- loki > zdeformowane sterówki u kaczora kaczki krzyżówki - trofeum,

- loty > skrzydła ptaków,

- lufa > główna część broni palnej,

- lustro > jasna plama na pośladkach zwierzyny płowej,

> biała plama na barkach głuszca i cietrzewia,

- lusterko > plamy na skrzydłach kaczek,

Ł - łaja > kilka sfor ogarów,

- łania > samica jelenia i daniela,

- łańka > młoda łania nie prowadząca cielaka,

- łapa > noga zwierzęcia zakończona pazurami,

- ława > sposób polowania zbiorowego, polegający na tym, że myśliwi

idą razem z naganką,

- łojny > tłusty, o zwierzynie w dobrej kondycji,

- łopatacz > samiec łosia lub daniela noszący poroże w kształcie

przypominającym łopaty,

- łopaty > prawidłowa forma poroża łosia i daniela, przypominająca łopaty,

- łosza > samica łosia, klępa,

- łoszak > młody łoś,

- łowiec > staropolska nazwa myśliwego,

- łowny > samiec jeleniowatych, który osiągnął pełnię rozwoju osobniczego,

- łowy > staropolskie określenie polowania,

- łoże > drewniana część broni myśliwskiej, osada (kolba i szyjka),

- łupież > wypchana skóra ptaka służąca do układania ptaka łowczego,

- łyżka > ucho zwierzyny płowej,

- łzawica > dołek łzowy w przednim kącie oka jelenia i daniela,

 

M- maisz, maiż > młody niedoświadczony ptak łowczy,

- majak > czółno zamaskowane trzciną lub gałęziami, do polowań

na ptactwo wodne,

- malowanie > wycieranie się dzików i jeleni o drzewa po wyjściu z babrzyska,

- mamrotanie > mruczenie niedźwiedzia,

- marcowanie > okres godowy u rysia i żbika,

- marczak > zając urodzony w marcu,

- markowanie > zaznaczanie przez wyżła obecności zwierzyny,

- marmurek > białe plamy na sterówkach ogona głuszca,

- matecznik > bezpieczna ostoja zwierzyny,

- medalion > spreparowana głowa z szyją ptaka lub ssaka,

- mener > przewodnik psa myśliwskiego,

- michałek > dubelt, pochodzący z drugiego lęgu,

- mieszek > wabik na przepiórki,

- mięsiarz > pogardliwe określenie myśliwego za wszelką cenę dążącego

do zdobycia zwierzyny,

- mikita > lis,

- mikot > wabik do wabienia kozłów,

- miot > część terenu z którego naganka pędzi zwierzynę podczas

polowania zbiorowego,

> młode zwierząt ssących urodzone z jednej ciąży,

- młódka > młody ptak łowczy,

- mnich > jeleń byk o porożu w kształcie niskich guzów,

- molet > nacięcia matujące powierzchnię szyny lub nasadę muszki

w myśliwskiej broni palnej,

- morda > pysk drapieżników,

- możdżeń > wyrostek kostny na czaszce jeleniowatych na którym

nasadzane jest poroże,

- murzyn > młody kogut cietrzew,

- muszla > przyrząd do wabienia jeleni byków w okresie rykowiska,

- myłkus > samiec zwierzyny płowej o porożu wyraźnie zniekształconym,

- myszka > młody piżmak,

 

N- nadlufka > broń myśliwska o lufach ułożonych pionowo,

- nadoczniak > druga odnoga wieńca jelenia byka lub łopaty daniela,

- naganiacz > pomocnik myśliwego, którego zadaniem jest naganianie zwierzyny,

- naganka > grupa naganiaczy współpracujących ze sobą na polowaniu

zbiorowym,

- na pomyka > sposób polowania na zające, polegający na tym, że myśliwy

idzie przed siebie i strzela do napotkanej zwierzyny,

- narogi > jadalne narządy wewnętrzne zwierzyny grubej,

- narzynacz > pies myśliwski szarpiący i gryzący ubitą zwierzynę,

- nazimek > młody zając urodzony w jesieni,

- nemrod > żartobliwa nazwa myśliwego,

- niedokuna > młoda kuna,

- niedolisek > młody lis,

- niedostęp > cecha tropu jeleniowatych, odcisk tylniego badyla nie dosięga

odcisku przedniego badyla,

- niekoronny > jeleń byk noszący wieniec, którego tyki nie mają koron,

- nielot > młody ptak nie umiejący latać lub dorosły w okresie pierzenia,

- nogawice> gęste upierzenie na zgrzebłach głuszca,

- norowce > psy myśliwskie przeznaczone do pracy w norach,

- nurek > ptak łowczy potrafiący atakować od spodu,

 

O

- obciąć > ustalić za pomocą tropienia obecność zwierzyny w miocie,

- obcierka > strzał raniący powierzchownie zwierza,

- objazd > sposób polowania szczególnie na lisa, polegający na objeżdżaniu

znajdującej się na polu zwierzyny tak aby zbliżyć się na odległość

strzału,

- obkładanie > przeszukiwanie przez psa myśliwskiego pola w celu

wystawienia lub wypłoszenia ptactwa, (inaczej okładanie),

- oczniak > pierwsza od róży odnoga wieńca jelenia i łopaty daniela,

- oczyć > rozglądanie się zwierzyny,

- odbić > odłączyć się od stada,

- odkapturzyć > zdjąć kaptur z głowy ptaka łowczego,

- odnoga > odgałęzienie tyki w porożu jeleniowatych,

- odprawa > nagroda dla psów gończych w postaci patrochów upolowanej

przy ich pomocy zwierzyny,

- odprzodówka > dawna broń myśliwska ładowana od przodu,

- odtrąbić > grać na sygnałówce, sygnały zakończenia polowania lub

na śmierć ubitej zwierzyny,

- odtylcówka > broń myśliwska ładowana od tyłu,

- odwiatr > woń wydzielana przez strzeloną zwierzynę,

- odyniec > samiec dzika powyżej 4 lat,

- odzew > odezwanie się na trąbce, w odpowiedzi na sygnał myśliwski,

- oganiać > obieganie przez jelenia byka chmary łań w czasie rykowiska,

- okno > otwór wejściowy do nory lisa,

- omyk > ogon zająca,

- opalone > brązowe lub czarne zabarwienie oręża dzika i haków jelenia,

- opolować > objąć polowaniem część łowiska,

- oręż > trofeum myśliwskie z dzika - szable i fajki, czasem wieniec jelenia,

- organista > młody jeleń byk, który pierwszy rozpoczyna rykowisko,

- osacznik > dawna nazwa naganiacza,

- osada > łoże,

- osadzanie zwierzyny > zatrzymywanie w miejscu zwierzyny przez psa,

- osiadła > zwierzyna, która nie zmienia swojej ostoi,

- osiemnastak > jeleń byk o dziewięciu odnogach na każdej tyce,

- oskrzydlić > postrzelić ptaka w skrzydło,

- osmużać > obielić zająca lub królika (ściągnąć skórę),

- ostatni kęs > włożony w pysk strzelonej zwierzyny fragment złomu,

- ostęp > część lasu z ostoją zwierzyny,

- ostoja > teren stałego przebywania zwierzyny,

- ostroga > wyrostek z tyłu odnóży kuraków,

> pierwszy sęk łopaty daniela,

- ostrolotka > trofeum z jednej z lotek w skrzydle cietrzewia i słonki,

- ostry > o psie - cięty,

- oszczek > szczekanie psa myśliwskiego, sygnalizującego znalezienie lub

wytropienie zwierzyny,

- oślada > trop kury na śniegu,

- otok > długa smycz służąca do prowadzenia psa myśliwskiego,

- otrąbić > ogłosić koniec polowania sygnałem myśliwskim,

- otropić > ustalić miejsce przebywania zwierzyny za pomocą tropów,

- owca > samica muflona,

- ósmak > jeleń byk z wieńcem o czterech odnogach na każdej tyce,

 

P- padać w ogniu > zwierzyna, która po strzale pozostaje na miejscu,

- pancerz > upierzenie piersi głuszca,

> zewnętrzna powłoka pocisku kulowego,

> twardy łój pod skórą karku i grzbietu odyńca w okresie huczki,

- paprać się > piaskowa kąpiel ptaków,

- paprzysko > miejsce piaskowych kąpieli ptaków,

- paradoks > gwintowanie końca lufy w broni śrutowej,

- parasol > typ paśnika dla zwierzyny w kształcie parasola,

- parkot > woń jelenia byka podczas rykowiska,

- parkoty > okres godowy zajęcy,

- parostki > poroże sarny kozła,

- pasynek > odnoga na łopacie łosia,

- paszcza > otwór gębowy niedźwiedzia, rysia, wilka i psa,

- paśnik > urządzenie łowieckie do zadawania karmy zwierzynie,

- patrochy > niejadalne wnętrzności zwierzyny,

- patroszenie > usuwanie wnętrzności strzelonej zwierzyny,

- patry > inaczej trzeszcze, oczt zająca,

- perły > zgrubienia i wyrostki na tykach jelenia i rogacza,

- perukarz > kozioł o porożu zdeformowanym w kształcie narośli, zwykle

pokrytej scypułem, związane z utratą jąder,

- pędzel > inaczej wiecheć - kiść włosów na organach płciowych byka, tryka

i dzika,

- pędzelek > kępka włosów na uchu rysia,

- pędzenie > naganianie zwierzyny przez nagankę w kierunku myśliwych,

- pętla > krótkie rzemyki służące przytrzymaniu ptaka łowczego,

> splątane tropy zająca na śniegu,

- pianie > wydawanie ostrego głosu przez koguta bażanta,

- piastun > młody niedźwiedź, samiec pozostający z matką do następnego

roku,

- pielesz > gniazdo ptaka drapieżnego,

- pień > wyrostek kostny na czole samców zwierzyny płowej, na którym

osadzone jest poroże,

- pierzenie się > wymiana upierzenia u ptaków,

- pies > samiec borsuka, lisa i jenota,

- pióra > patrz chyb,

- piórko malarskie > ostrolotka u słonki,

- piórkować > dobijać postrzelonego ptaka,

- pióro > nazwa ptactwa łownego,

- piston > inaczej kapiszon - spłonka,

- pistonówka > strzelba kapiszonowa,

- piszczałka > wabik na jarząbki,

- piszczeć > wydawanie głosu przez kozę,

- plusk > kielnia - ogon bobra,

- płaszcz > pancerz - zewnętrzna powłoka pocisku kulowego,

- płochacz > pies myśliwski do płoszenia zwierzyny z zarośli,

- płowa zwierzyna > jelenie, sarny, łosie i daniele,

- pniaki > haki - grandle,

- pochwa > futerał na głownię białej broni myśliwskiej,

- pocisk > rażąca część naboju myśliwskiego,

- podchód > sposób polowania, podchodzenie zwierzyny na odległość

strzału,

- podeszwa > spód stopy niedźwiedzia,

- podrywać się > zrywanie się ptaków do lotu,

- podjazd > rodzaj polowania, polegający na podjeżdżaniu do zwierzyny

przez myśliwego furmanką lub saniami,

- podkładacz > myśliwy, który naprowadza psy na trop zwierzyny,

- podkowa > brązowy łuk na piersi kuropatwy,

- podlot > młody ptak, zaczynający latać,

- podpórka > laska lub rozwidlony drążek do podparcia broni przy strzale,

- podprowadzać > zaprowadzić myśliwego na spotkanie ze zwierzyną,

- podryw > sposób polowania, polegający na strzelaniu do ptactwa

płoszonego przez samego myśliwego,

- podstrzelić > strzelać do zwierzyny wychodzącej na sąsiada, podczas

polowania zbiorowego,

- poduszka > baka - wypukłość na kolbie broni myśliwskiej, do której

przykłada się policzek,

- pojedynek > samiec zwierzyn, wiodący samotny tryb życia,

- pokot > rozkład - ogół zwierzyny ubitej na polowaniu,

> upolowana zwierzyna, ułożona wg określonych zasad,

- polano > wiecha - ogon wilka,

- pole > teren na którym odbywa się polowanie,

> rok pracy psa myśliwskiego,

- położyć > upolować celnym strzałem,

- pomiatać > wydawać potomstwo, u psów, borsuków, wilków i lisów,

- pomruk > głos wydawany przez jelenia byka i borsuka,

- pomykać > biec (o lisie, zającu i króliku),

- ponowa > świeży opad śniegu,

- poprawka > drugi strzał do tej samej zwierzyny,

-poroże > wyrostki kostne, nasadzane na możdżeniach u jeleniowatych,

zrzucane corocznie i ponownie nasadzane,

- poryk > jednorazowy, głośny ryk jelenia byka,

- posadzić >