Spotkanie przyrodnicze podsumowujące "Rok gęsi gęgawy"

 

Dnia 30.11.2017 r. opiekun koła LOP p. Lucyna Dudek zorganizowała w Szkole Podstawowej Nr 2 w Żołyni ostatnie spotkanie przyrodnicze związane tematycznie z gęsią gęgawą. Na spotkanie zaprosiła myśliwą KŁ "Kuropatwa" w Żołyni a zarazem koordynatora konkursu z ramienia koła "Kuropatwa" p. Dorotę Cedzidło. Spotkanie odbyło się w dwóch klasach IV i VII na zajęciach przyrody i biologii. Myśliwa bardzo ciekawie przedstawiła informacje o gęsi, a oprócz tego uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną przygotowaną przez p. Lucynę Dudek. Podsumowaniem spotkań w obydwu klasach był konkurs wiedzy "Wiem wszystko o gęsi gęgawie" w którym wzięli udział wszyscy uczniowie uczestniczący w spotkaniu.

Wyniki konkursu:

Klasa IV

I miejsce ex - Zuzanna Wojnar., Martyna Fus, Oliwia Dąbek, Amelia Krowicka, Sebastian Kołcz

Klasa VII

I miejsce - Natalia Wal

Gratulujemy zwycięzcom!

Podsumowanie

 

Z dużą ofiarnością i zaangażowaniem członkowie LOP realizowali zadania kolejnej edycji konkursu "Ożywić pola - Rok gęsi gęgawy". Była ona dla nas szczególnie ważna, bowiem swój trud dedykowaliśmy człowiekowi, który był z nami we wcześniejszych edycjach konkursu - panu Henrykowi Drążkowi. To właśnie dzięki jego mobilizacji wiele lat temu wystartowaliśmy w tym konkursie i zawsze z wielkim zapałem i ochotą realizowaliśmy zaplanowane zadania. Niestety przez ciężką chorobę pan Henryk nie dotrwał do zakończenia tej edycji konkursu, bowiem Pan Bóg miał wobec niego inne plany. Pozostanie w naszych sercach jako przyrodnik, bo tak zawsze określał siebie, któremu na sercu leżało przede wszystkim dobro zwierząt. Postaramy się kontynuować jego ideę i wspominać jego działania, które są dla nas pięknym przykładem. Gorąco wierzymy, że miłość i wiedza przekazana przez niego młodemu pokoleniu do przyrody przyniesie w przyszłości owocne efekty.

 

Opiekun koła LOP

w Szkole Podstawowej nr 2 w Żołyni

Lucyna Dudek

 

Msza Św. w intencji zmarłych myśliwych

Co roku na początku listopada w kaplicy św. Huberta odprawiana jest Msza Św. w intencji zmarłych myśliwych. Uczestniczą w niej zarówno myśliwi jak i okoliczni mieszkańcy. Wzięli w niej również udział członkowie koła LOP wraz ze swoim opiekunem ze Szkoły Podstawowej nr2 w Żołyni. Delegacja koła LOP złożyła w trakcie Mszy Św. dar ofiarny ołtarza w postaci kwiatów.

 

 

Lucyna Dudek

Poznajemy świat zwierząt

 

Dnia 30 października 2017 r. w klasie pierwszej odbyło się spotkanie przyrodnicze z myśliwą KŁ "Kuropatwa" w Żołyni p. Dorotą Cedzidło. Pani myśliwa bardzo ciekawie opowiadała dzieciom o wybranych zwierzętach żyjących na terenie naszego kraju. Szczególną uwagę zwróciła jednak na eksponaty zwierząt znajdujących się w kąciku łowieckim, który znajduje się w klasie pierwszaków. Najważniejszym punktem spotkania była prezentacja gęsi gęgawy, symbolu naszej obecnej edycji konkursu "Ożywić pola". Uczniowie bardzo uważnie słuchali informacji o tym interesującym i mało znanym ptaku, albowiem na zakończenie spotkania odbył się konkurs plastyczny związany z gęgawą. Wykonawcy najlepszych prac zostali nagrodzeni książkami o tematyce przyrodniczej, zaś pozostali uczniowie otrzymali zakładki do książek i długopisy.

 

Lucyna Dudek

Niezwykłe spotkanie ze sokolnikami

 

12 października 2017r. gościliśmy w naszej szkole nietypowych gości, a mianowicie sokolników wraz ze swoimi podopiecznymi sowami, sokołami i jastrzębiami. Pomysłodawczynią a zarazem organizatorką tego spotkania była myśliwa KŁ "Kuropatwa" w Żołyni p. Dorota Cedzidło. Sokolnicy państwo Agnieszka i Bartosz Kukurudza z firmy A. Kuku prezentowali po kolei wszystkim uczniom przywiezione ptaki. Były to sowy: pójdźka i puchacz, następnie sokoły: pustułka i raróg a na koniec ptaki z grupy jastrzębiowatych: myszołów towarzyski (jastrząb Harrisa) i myszołów. W czasie prezentacji każdego z nich pani Agnieszka bardzo ciekawie przedstawiała różne informacje związane z życiem każdego ptaka, jego zwyczaje i tajniki tresury. Dzieci miały jedyną, niepowtarzalną okazję pogłaskania ptaków, zobaczenia pokazu ich lotów, a także innych wyuczonych umiejętności, które wprawiły wszystkich w wielkie zdumienie i podziw. Ptaki zachwyciły wszystkich przede wszystkim niebywałą umiejętnością współpracy ze swoimi opiekunami, których zapewne bardzo lubią. Podczas prelekcji uczniowie chętnie odpowiadali na różne pytania co było dowodem, że uważnie słuchali sokolników, a nagrodą był udział w pokazie ptasich umiejętności. Miejmy nadzieję, że pokaz ten na długo pozostanie w pamięci uczniów, którzy byli pod wielkim wrażeniem ptasich umiejętności.

Opiekun LOP

Lucyna Dudek

 

P.S. Składam wyrazy serdecznego podziękowania myśliwej p. Dorocie Cedzidło za zorganizowanie pokazu na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Żołyni.

Lucyna Dudek

"Z gęgawą i nie tylko" w Szkole Podstawowej na Węgliskach

 

 

Edukacja przyrodnicza jest niezmiernie ważnym elementem zarówno nauczania ja i wychowania uczniów. Kontynuując nasze zadania konkursowe w zakresie tej edukacji tym razem myśliwi KŁ " Kuropatwa" w Żołyni p. Dorota Cedzidło, p. Henryk Mazurek i opiekun LOP p. Lucyna Dudek udali się na spotkanie przyrodnicze do Szkoły Podstawowej na Węgliskach. W spotkaniu, które otworzyła dyrektor szkoły pani Grażyna Urban uczestniczyły dzieci z oddziału przedszkolnego oraz klasy od I do VII wraz ze swoimi nauczycielami. Wzorem poprzednich spotkań zorganizowano wystawę trofeów łowieckich o których to w bardzo ciekawy sposób opowiadali prelegenci czyli myśliwi. Dzieci bardzo chętnie włączały się w pogadankę zadając interesujące pytania na które następnie w skupieniu słuchali odpowiedzi. Szczególną uwagę w trakcie spotkania poświęcono gęsi gęgawie, której eksponat cieszył się dużym zainteresowaniem. Myśliwi dokładnie przedstawili gęś, ze szczególnym podkreśleniem jej wyglądu, albowiem dzieci po zakończeniu spotkania, otrzymały kolorowanki z jej sylwetką do pokolorowania. Spotkanie przebiegło w miłej i przyjemnej atmosferze i po raz kolejny udowodniło fakt, że warto organizować takie spotkania.

Lucyna Dudek

 

 

Wycieczka dydaktyczno - przyrodnicza - " Cudze chwalicie swego nie znacie"

 

Wycieczka dydaktyczno - przyrodnicza - " Cudze chwalicie swego nie znacie"

Gmina Żołynia może poszczycić się pięknem krajobrazów, ciszą, spokojem, czystym powietrzem, licznymi zbiornikami wodnymi i przede wszystkim obecnością lasów, stanowiących pozostałości Puszczy Sandomierskiej. Północne tereny gminy wchodzą w skład Brzóźniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, w którym znajduje się torfowiskowy rezerwat "Suchy Ług" oraz uroczysko "Kudłacz". Dnia 7 czerwca 2017r. grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Żołyni udała się na wycieczkę przyrodniczą, aby zwiedzić te piękne, żołyńskie okolice i miejsca znajdujące się pod ochroną. odbyła się pod patronatem KŁ "Kuropatwa" w Żołyni, a jej organizatorami byli wicedyrektor SP nr 1 w Żołyni p. Sławomir Bester, opiekun LOP w SP nr2 w Żołyni p. Lucyna Dudek, myśliwa KŁ "Kuropatwa" p. Dorota Cedzidło i sympatyczka myśliwych, rodzic p. Elżbieta Noga. Przebieg wycieczki był wcześniej dokładnie przemyślany i zaplanowany z wykorzystaniem informacji z przewodnika Hanny Lawery i Artura Baty - " Żołynia i okolice". Ze względu na długą trasę i bezpieczeństwo uczniów wycieczka odbyła się samochodami osobowymi.

Dzieci zwiedziły kolejno:

- Stary Spichlerz w Brzózie Stadnickiej,

- uroczysko "Kudłacz",

- kapliczkę w uroczysku "Kudłacz",

- pamiątkowy kamień poświęcony Adamowi Zamoyskiemu,

- kaplicę św. Antoniego w Kopaniach,

- leśne stacje Drogi Krzyżowej,

- kaplicę św. Huberta,

- Stanicę Myśliwską KŁ "Kuropatwa".

Po zakończeniu trasy objazdowej, wszyscy uczestnicy wycieczki spotkali się na tradycyjnym grillu w Stanicy Myśliwskiej. Oprócz smacznej kiełbaski czekała na uczestników wycieczki jeszcze jedna nie lada atrakcja. Otóż łowczy koła "Kuropatwa" p. Henryk Mazurek zaprezentował różne rodzaje broni myśliwskiej, którą każdy mógł osobiście dotknąć i choć przez moment poczuć się prawdziwym myśliwym. Przeżyć i emocji było sporo, pozostały jednak miłe wrażenia, które dla każdego uczestnika tej niezwykle edukacyjnej wycieczki będą miłym wspomnieniem. Warto poznać piękno rodzinnej okolicy, bo jest to nasza mała ojczyzna z której powinniśmy być dumni.

 

Lucyna Dudek

 

Wakacyjna wycieczka rowerowa

 

 

Piękna okolic Żołyni nie trzeba zbytnio przedstawiać, dlatego też członkowie koła LOP w SP nr2 w Żołyni postanowili wakacyjny wypoczynek rozpocząć wycieczką rowerową po jej okolicach. 28 czerwca grupa uczniów chętnych wakacyjnych wrażeń stawiła się rowerami na zbiórkę przed budynkiem szkoły. Organizatorką wycieczki był opiekun koła LOP p. Lucyna Dudek, zaś przewodniczką myśliwa koła "Kuropatwa" p. Dorota Cedzidło.

W trakcie wycieczki uczniowie poznali: - las zasadzony przez uczniów 6 lat temu, - pola będące własnością koła łowieckiego na których rośnie zboże przeznaczone na dokarmianie zwierząt zimą, - - kaplicę św. Huberta, - leśne stacje drogi krzyżowej, - kaplicę św. Antoniego, - kapliczkę św. Michała, - miejsce śmierci myśliwego p. Jana Lei, prezesa koła w latach 1946 -56, zabitego przez kłusowników 29 stycznia 1956r. Przez cały czas trwania wycieczki towarzyszyła nam piękna pogoda i wspaniała atmosfera. Wycieczka rowerowa zakończyła się wspólnym grillem i zabawami w Stanicy Myśliwskiej.

 

Lucyna Dudek

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok gęsi gęgawy - 2016/2017

Szkoła Podstawowa nr 2 w Żołyni

 

 

Rok gęsi gęgawy rozpoczęty !!!

 

Zgodnie z decyzją startu w kolejnej edycji konkursu "Ożywić pola - Rok gęsi gęgawy" dnia 5.07. 2016r. członkowie koła LOP ze Szkoły Podstawowej nr 2 z Żołyni wyruszyli na pierwszą wakacyjną akcję zbiórki topinamburu. Akcja była nadzorowana przez myśliwą p. Dorotę Cedzidło i opiekuna LOP p. Lucynę Dudek. W pracach po raz pierwszy wzięli udział chętni uczniowie, którzy pomimo wakacji już podjęli decyzję, że chcą w nowym roku szkolnym być członkami koła LOP. Byli to następujący uczniowie: Marlena Cedzidło, Martyna Fus, Zuzanna Wojnar, Kacper Leja, Jacek Leja, Zuzanna Urban, Maksymilian Noga, Szymon Tokarz, Jarosław Kołcz i Magda Bartnik. Chociaż doskwierał upał dzieci dzielnie pracowały i starały się jak najlepiej zadebiutować w nowej edycji konkursu, bo kolejne prace dopiero przed nimi. Miłym podsumowaniem było odpoczynek w Stanicy Myśliwskiej, zimny kompot i tradycyjne oponki zaserwowane przez żonę łowczego p. Stanisławę Mazurek.

"Rok gęsi gęgawy" rozpoczęty, oby podobnie jak "Rok bażanta" miał miłe zakończenie.

 

Opiekun LOP Lucyna Dudek

 

 

Wycieczka w Pieniny

 

W nagrodę za zdobycie III miejsca w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez gazetę " Łowiec Polski", " Ożywić pola - Rok bażanta" uczniowie byłej klasy VI pojechali na trzydniową wycieczkę w Pieniny. Wycieczka miała charakter dydaktyczno - przyrodniczy i trwała w dniach od 27.06 do 29.06. 2016r. Była zorganizowana przez opiekuna LOP w SP nr 2 w Żołyni p . Lucynę Dudek jak również mogła się odbyć dzięki wsparciu finansowemu wójta Gminy Żołynia p. Andrzeja Benedyka. Uczniowie wraz z opiekunami i rodzicami nocowali w pensjonacie w Szczawnicy skąd mieli doskonałą bazę wypadową w najpiękniejsze miejsca znajdujące się w Pieninach. Uczniowie zwiedzili kolejno: Wystawę Przyrodniczą w Muzeum Przyrodniczym w Krościenku, Zamek w Czorsztynie, Zaporę Wodną na Jeziorze Czorsztyńskim, góralską bacówkę w której produkuje się oscypki, zdobyli Trzy Korony i Sokolicę, płynęli pontonami po rzece Dunajec, przeszli Wąwozem Homole i odwiedzili w Szczawnicy pijalnię wód mineralnych. Ostatnim punktem wycieczki była Góra Wdżar na której uczniowie mimo upalnego lata, mogli pojeździć sankami po torze saneczkowym. W czasie trwania całej wycieczki, a szczególnie górskich wędrówek, pani przewodnik podkreślała sprawy związane z ochroną przyrody. Uczniowie mieli jedyną, niepowtarzalną okazję zobaczyć na własne oczy gatunki roślin i zwierząt występujących tylko na terenie Pienińskiego Parku Narodowego. Wycieczka szybko minęła i była bardzo udana. Dostarczyła wszystkim jej uczestnikom wielu niezapomnianych przeżyć, które uwiecznione na zdjęciach będą zawsze miłym wspomnieniem.

Opiekun LOP

Lucyna Dudek

 

 

 

Zwiedzanie wystawy " Między kulturą a naturą"

 

Z okazji 70 - lecia KŁ "Kuropatwa", w Domu Kultury w Żołyni została zorganizowana wystawa przyrodniczo - łowiecka " Między kulturą a naturą". Dnia 9.09. 2016r. obejrzeli ją członkowie koła LOP ze Szkoły Podstawowej nr2 w Żołyni. Uczniów po wystawie oprowadziła opiekunka koła, myśliwy p. Dorota Cedzidło, która fachowym językiem opowiedziała o niezwykle ciekawych eksponatach na niej się znajdujących. Uczniów bardzo zaciekawiły również przedmioty z kolekcji p. Edwarda Lecha, a zwłaszcza te pochodzące od rodziny Potockich, gdyż dziadek p. Lecha był strażnikiem łowieckim u hrabiego Alfreda Potockiego. Wystawa bardzo się podobała i wzbudziła wśród uczniów bardzo duże zainteresowanie.

Lucyna Dudek

 

 

 

Akcja zbiórki kasztanów i żołędzi rozpoczęta

 

Od dnia 28 września w szkole rozpoczęła się w zbiórka kasztanów i żołędzi z przeznaczeniem ich dla zwierząt na dokarmianie zimą. W tym też dniu członkowie koła LOP wraz z opiekunami p. Dorotą Cedzidło i p. Lucyna Dudek udali się rowerami do lasu, aby zbierać kasztany i żołędzie. Wyprawa była udana, choć zbiory nie w pełni zadowalające.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie klasy II i III też zbierali żołędzie

 

Do zbiórki kasztanów i żołędzi bardzo czynnie włączyli się uczniowie klasy II i III. W czasie akcji, która odbyła się 1 października wszyscy pracowali z dużym zaangażowaniem, a zbiór okazał się naprawdę owocny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie przyrodnicze z myśliwymi

 

Edukacja przyrodnicza dzieci jest bardzo ważnym elementem wychowania i nauczania, bo dzięki niej kształtujemy świadomość proekologiczną dziecka, która ma bardzo istotny wpływ na jego obcowanie z przyrodą. Realizacja zakresu treści przyrodniczych umożliwia dzieciom poznawanie różnych zjawisk występujących w przyrodzie, ale przede wszystkim tego co jest im najbliższe, otaczającego ich świata roślin i zwierząt.

 

W ramach realizacji zadań 10 - jubileuszowej edycji konkursu "Ożywić pola - Rok gęsi gęgawy", myśliwi KŁ " Kuropatwa" w Żołyni p. Henryk Mazurek i p. Dorota Cedzidło wraz z opiekunem koła LOP p. Lucyną Dudek zorganizowali dla przedszkolaków z Publicznego Przedszkola w Głuchowie, spotkanie edukacyjno - przyrodnicze na temat " Poznajemy świat zwierząt". W spotkaniu wzięły udział dzieci w wieku od 3 do 6 lat oraz ich panie nauczycielki p. Katarzyna Daszkiewicz - Kuźniar, p. Katarzyna Jucha, p. Grażyna Wojnowska , p. Anna Mokrzycka i p. Agata Zając jak również pracownicy obsługi. Głównym celem spotkania było zapoznanie dzieci z wybranymi gatunkami zwierząt, które żyją w naszych polskich lasach, a szczególnie na terenie powiatu łańcuckiego. Myśliwi przywieźli ze sobą okazałe eksponaty zwierząt i ptaków m.in. poroże jelenia, daniela, sarny - koziołka, skórę z dzika, lisa i jenota, sowę, dudka czy kaczki krzyżówki. Utworzono z nich w sali małą wystawę, która wzbudziła wśród dzieci bardzo dużą ciekawość i zainteresowanie. Pan Henryk i pani Dorota starali się w jak najbardziej obrazowy sposób opowiadać o tych zwierzętach, wykorzystując w czasie swojej pogadanki przywiezione eksponaty oraz plansze edukacyjne. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze, dzieci wykazywały duże zainteresowanie światem zwierząt, które miejmy nadzieję zaowocuje w przyszłości ich pozytywnym stosunkiem i szacunkiem do otaczającej nas przyrody.

 

Lucyna Dudek

 

 

Poznajemy świat zwierząt

 

Realizując cykl pogadanek przyrodniczych w ramach konkursu "Ożywić pola - Rok gęsi gęgawy", we wtorek 25.10.2016 r. odbyło się spotkanie z uczniami ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Rakszawie. Celem spotkania było przedstawienie uczniom wybranych gatunków ptaków i zwierząt głównie żyjących w lesie ze szczególnym uwzględnieniem terenów gminy Rakszawa i Żołynia. Prelegentami pogadanki były osoby, które bez wątpienia mają na ten temat najlepsze spektrum wiedzy czyli myśliwi, prezes KŁ " Kuropatwa" w Żołyni pan Edward Leja i p. Dorota Cedzidło. Spotkanie odbyło się w sali gimnastycznej i wzięli w nim udział wszyscy uczniowie i nauczyciele na czele z dyrektor szkoły panią Dorotą Sońską - Jagusztyn. Podobnie jak na każdym spotkaniu, które dotąd odbyły się w różnych placówkach na sali urządzono wystawę przyrodniczą ze specjalnie przywiezionych na to spotkanie eksponatów ptaków i zwierząt. Wystawa uczniom i nauczycielom bardzo się podobała, a myśliwi demonstrując kolejne zwierzęta opowiadali o nich różne ciekawostki przyrodnicze, często wplatając słownictwo myśliwskie. Uczniowie wykazali duże zainteresowanie tematem pogadanki o czym świadczyły liczne pytania, zwłaszcza ze strony dzieci klas I -III. Niezwykłym doznaniem była również możliwość osobistego dotknięcia przez każde dziecko eksponatu danego zwierzęcia, które na co dzień żyje w środowisku naturalnym. Wrażeń było co nie miara, a uśmiech dzieci dowodem zadowolenia z przeżytych doznań. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej i serdecznej atmosferze i udowodniło fakt, że warto było je zorganizować. Mamy nadzieję, że uczniowie zapamiętali wiele wiadomości i znacznie wzbogacili swój zasób wiedzy przyrodniczej. Życzmy sobie, aby ta przyswojona przez nich wiedza właściwie owocowała ich pozytywnym stosunkiem do świata przyrody, a w szczególności zwierząt.

Lucyna Dudek

 

 

Wielkie grzybobranie

 

To bez wątpienia najbogatsza w dary pora roku. Darem lasu, który jesienią jest najbardziej poszukiwany to są oczywiście grzyby. Młodzi przyrodnicy z Miejskiego Przedszkola nr 5 w Łańcucie, którzy już odwiedzili zimą nasze żołyńskie lasy na akcji dokarmiania zwierząt, teraz przyjechali wraz ze swoimi nauczycielkami p. Krystyną Opałką i p. Joanną Zarzycką - Ciężar na grzybobranie. Pamiętając o zimie czekającej zwierzęta leśne , przywieźli dla nich ok. 100 kg żołędzi, które samodzielnie uzbierali w okolicach swojego przedszkola. Przekazali je łowczemu KŁ " Kuropatwa" w Żołyni p. Henrykowi Mazurkowi, który serdecznie dziękując za ten dar, zapewnił ich, że zostaną one właściwie wykorzystane. Głównym punktem wizyty było grzybobranie, a więc wszyscy z dużym zapałem udali się do lasu. Nad bezpieczeństwem dzieci w lesie czuwały nie tylko panie nauczycielki przedszkola, ale również myśliwa p. Dorota Cedzidło, p. Lucyna Dudek i uczniowie klasy III ze SP nr 2 w Żołyni, Marlena Cedzidło, Zuzanna Wojnar, Zuzanna Urban, Martyna Fus, Bartosz Leja i Kacper Leja. W czasie leśnych poszukiwań grzybów, uczniowie klasy III mieli swoich podopiecznych, których prowadzili po lesie i na bieżąco informowali o znalezionych grzybach. Emocji było co nie miara, a radości doznanej ze znalezienia grzyba nic w danym momencie nie mogło zastąpić. Efekt grzybobrania był także zadowalający, ponieważ dzieci zebrały dwa koszyki grzybów. Po leśnych wędrówkach wszyscy zgłodniali udali się do Stanicy Myśliwskiej, gdzie czekała kiełbaska ugrillowana osobiście przez łowczego p. Henryka Mazurka. Nikt nie marudził tylko zajadał z wielkim apetytem, zwłaszcza, że na deser myśliwa p. Dorota Cedzidło zaserwowała wszystkim swoje firmowe mufinki i rogaliki. Po posiłku wszyscy wesoło bawili przy piosence" Rudy rydz", a następnie dziewczynki z klasy III zaprezentowały zagadki i informacje o grzybach i zwierzętach leśnych. Pani myśliwa przeprowadziła również pogadankę na temat różnych rodzajów grzybów, w czasie której poglądowo wykorzystała atlas i grzyby znalezione przez dzieci w lesie. Na podsumowanie spotkania przedszkolaki wykonały z wielkim zaangażowaniem i radością pracę plastyczną "Muchomor", która będzie dla nich zapewne miłą pamiątką z pobytu na grzybobraniu w żołyńskich lasach. Czas nieubłaganie upłynął i przedszkolaki musiały wracać do przedszkola, jednak na pożegnanie pełni wrażeń zadeklarowali, że na pewno znowu przyjadą zimą na akcję dokarmiania zwierząt.

 

Do zobaczenia!!!

Lucyna Dudek

 

 

Myśliwskie zaduszki

Tradycyjnie jak co roku 6 listopada, w Kaplicy św. Huberta została odprawiona Msza św. za zmarłych Myśliwych i Zmarłych z rodzin Myśliwych. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. Robert Drążek, homilię wygłosił ks. Jacek Rawski, zaś oprawę muzyczną przygotował i wykonał Zespól Sygnalistów. We Mszy św. uczestniczyli myśliwi wraz ze swoimi rodzinami, okoliczni mieszkańcy jak również uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Żołyni. Delegacja członków LOP w składzie: Marlena Cedzidło, Martyna Fus, Zuzanna Wojnar i Bartosz Leja, złożyła w czasie Mszy św. dar ofiarny w postaci kwiatów. Po Mszy św. odbyło się tradycyjne dzielenie chlebem, a następnie dzieci otrzymały słodki poczęstunek, w postaci cukierków. Członkowie Koła LOP od wielu lat starają się uczestniczyć we wszystkich Mszach św. odbywających się w Kaplicy św. Huberta, kultywując tym samym piękną tradycję myśliwską.

Lucyna Dudek

 

Spotkania przyrodnicze

 

W dalszym ciągu realizacji zaplanowanego cyklu pogadanek przyrodniczych w ramach konkursu "Ożywić pola - Rok gęsi gęgawy" odbyły się dwa kolejne spotkania. Tym razem dzięki uprzejmości dyrektorów szkół z terenu gminy Żołynia pani Grażyny Fleszar i pana Janusza Dziurzyńskiego dnia 8.11. 2016r odwiedziliśmy Szkołę Podstawową w Zmysłówce, a dnia 15.11.2016r. Szkołę Podstawową nr 1 w Żołyni. Obydwa spotkania podobnie jak poprzednie, dotyczyły tematycznie świata zwierząt leśnych ze szczególnym podkreśleniem ich przygotowywania się do zimy. Prelegentami byli oczywiście fachowcy w tej dziedzinie czyli myśliwi, łowczy KŁ. "Kuropatwa" pan Henryk Mazurek i pani Dorota Cedzidło. Wzorem poprzednich spotkań została również zorganizowana wystawa trofeów myśliwskich, które wzbudziły wśród uczniów duże zainteresowanie. W spotkaniu w Zmysłówce wzięli udział uczniowie klas młodszych i przedszkolaki wraz ze swoimi wychowawczyniami p. Krystyną Hader i p. Martą Nykiel, natomiast w Szkole Podstawowej nr 1 tylko uczniowie klas III także ze swoimi wychowawczyniami p. Aliną Dziurzyńską, p. Beatą Walawender i p. Natalią Fleszar. Spotkania odbyły się w bardzo miłej atmosferze, wszystkie dzieci z uwagą słuchały prelegentów i zadawały ciekawe pytania na które uzyskiwali satysfakcjonującą odpowiedź. Takie praktyczne zajęcia przyrodnicze z udziałem myśliwych, zapewne znacznie poszerzyły ich zakres wiedzy, która przyda im się na dalszym etapie edukacji szkolnej.

Lucyna Dudek

 

 

Rozpoczęcie akcji dokarmiania zwierząt i ptaków

 

 

Początkiem grudnia, gdy tylko spadł pierwszy śnieg, członkowie koła LOP rozpoczęli systematyczne dokarmianie zwierząt i ptaków. Został opracowany grafik według którego poszczególne grupy będą chodzić do lasu, aby dokarmiać zwierzęta. Pokarm dla zwierząt dostarczyli nam do szkoły myśliwi, jak również będzie on pobierany przez uczniów z magazynu znajdującego się na posesji łowczego p. Henryka Mazurka. Ponieważ myśliwi w Kole Łowieckim " Kuropatwa" mają również swój grafik dokarmiania, w związku z tym nawiązaliśmy z nimi współpracę, aby uczniowie mogli wyjeżdżać razem z nimi w inne nieznane im dotąd tereny leśne. Dnia 5.12.2016r. uczniowie klasy II i III wraz z opiekunem LOP udali się do lasu na mikołajkową akcję dokarmiania do paśników, które są od wielu lat pod stałą opieką naszego koła LOP. Smakołyki dla zwierząt przynieśli oczywiście z domu uczniowie, którzy zwierzętom chcieli zrobić mikołajki. Ponadto przy pomocy myśliwego KŁ " Kuropatwa" w Żołyni p. Konrada Cedzidło został naprawiony podsyp dla kuropatw znajdujący się za rzeką niedaleko naszej szkoły. Podsypem będą opiekowali się przez całą zimę uczniowie klasy III. Obok szkoły zostały także zawieszone karmniki dla ptaków, którymi będą opiekowali się uczniowie klasy II i III.

 

Świąteczna akcja dokarmiania zwierząt przez przedszkolaków z Głuchowa

 

 

Dnia 13 grudnia na świąteczną akcję dokarmiania przyjechały do nas dzieci z zaprzyjaźnionego Publicznego Przedszkola w Głuchowie. Gości powitali łowczy koła p. Henryk Mazurek, myśliwa p. Dorota Cedzidło, opiekun koła LOP p. Lucyna Dudek i członkowie LOP z klasy III. Na wstępie przedszkolaki poznały obejście Stanicy Myśliwskiej, a następnie wraz ze swoimi opiekunkami p. Katarzyną Daszkiewicz - Kuźniar, p. Grażyną Wojnowską, p. Anną Mokrzycką i p. Krystyną Stafiej udały się do lasu. Przy paśniku myśliwi objaśnili dzieciom czym karmi się zimą zwierzęta leśne, a następnie przedszkolaki samodzielnie napełniły cały paśnik zbożem. Obok posesji p. Mazurka zobaczyły również wolierę w której myśliwi hodują bażanty. Przez cały okres pobytu w lesie przedszkolakami opiekowali się także uczniowie klasy III, którzy na bieżąco odpowiadali na wszystkie zapytania swoich podopiecznych. Trochę zmarznięci, ale pełni wrażeń wszyscy wrócili do Stanicy Myśliwskiej, gdzie czekała na wszystkich gorąca herbata i tradycyjne mufinki. Dzieci odpowiadały na zagadki przygotowane przez uczniów klasy III, a także wesoło bawiły się przy dźwiękach piosenek o lesie. Pani myśliwa przeprowadziła pogadankę o gęsi gęgawie, która jest symbolem tegorocznego konkursu " Ożywić pola". Przedszkolaki dostały do pokolorowania ilustracje z tym niezwykłym ptakiem, które miały pomalować w przedszkolu. Ogromną atrakcją spotkania był prawdziwy pies myśliwski "Merlin", będący własnością pana łowczego. Wszystkie dzieci mogły go bezpiecznie pogłaskać i pobawić się z nim. Czas upłynął nieubłaganie i dzieci musiały wracać do przedszkola. Na pożegnanie otrzymały w prezencie karmnik dla ptaków od myśliwych z prośbą, aby systematycznie dokarmiały je zimą. Dzieci zgodnie stwierdziły, że kontynuować dokarmianie ptaków obok swojego przedszkola. Spotkanie dobiegło końca i wszyscy byli z niego bardzo zadowoleni, a najbardziej chyba zwierzęta leśne, które dostały od dzieci solidną porcję jedzenia.

 

Lucyna Dudek

 

Świąteczna akcja dokarmiania

 

W ostatnim tygodniu przed świętami członkowie koła LOP udali się do lasu na świąteczną akcję dokarmiania zwierząt. Mimo mrozu wraz z panem łowczym wszyscy chętni, ochoczo udali się do lasu, aby zanieść zwierzętom smakołyki. Po prostu, aby zwierzęta też poczuły święta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogadanka o gęsi gęgawie

 

21 grudnia 2016r. opiekunka LOP zorganizowała dla uczniów klas I -III pogadankę przyrodniczą o gęsi gęgawie. Prelegentką była myśliwa p. Dorota Cedzidło, która ma w tym temacie bardzo bogaty zakres wiedzy. Pogadankę wzbogaciła prezentacja multimedialna oraz film o tych wspaniałych ptakach. Po zakończeniu pogadanki odbył się konkurs plastyczny - " Prosto z życia gęsi gęgawy".

 

 

 

 

 

Spotkanie szkoleniowe

 

Dnia 6 grudnia 2016r. w Świerczowie k. Kolbuszowej odbyło się spotkanie szkoleniowe poświęcone bieżącej edycji akcji edukacyjnej "Ożywić pola" zorganizowane przez Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Rzeszowie. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele szkół oraz kół łowieckich zainteresowanych udziałem w tym przedsięwzięciu edukacyjnym. Koło Łowieckie " Kuropatwa" w Żołyni reprezentowała myśliwa p. Dorota Cedzidło , natomiast Szkołę Podstawową nr 2 w Żołyni opiekun koła LOP p. Lucyna Dudek. Głównymi prelegentami na spotkaniu byli ogólnopolski koordynator programu " Ożywić pola" p. Mirosław Głogowski i przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ w Rzeszowie - łowczy okręgowy Zdzisław Siewierski. Dyskutowano o tym, jak akcję realizować, a także, gdzie na Rzeszowszczyźnie szukać gęgawy, która pojawia się tam rzadko. Bardzo ciekawy okazał się w tym kontekście wykład miejscowego ornitologa i myśliwego równocześnie p. Józefa Cioska. Na zakończenie spotkania myśliwi otrzymali materiały dydaktyczne dla uczniów i nauczycieli do wykorzystania ich na zajęciach przyrodniczych.

L. Dudek

 

 

 

Kulig na feriach połączony z akcją dokarmiania.

 

Ponieważ zima zawitała do nas w pełnej krasie, od razu w pierwszy dzień ferii myśliwi KŁ " Kuropatwa" z Żołyni p. Dorota i Konrad Cedzidłowie i p. Henryk Mazurek, zorganizowali dla członków koła LOP kulig. Trasa kuligu była tak zaplanowana, aby uczniowie mieli możliwość zawiezienia karmy do paśników i podsypów znajdujących się w tym rejonie lasu. Emocji i przygód w trakcie jazdy było dużo, zwłaszcza, że dodatkowym atutem była piękna pogoda i zimowa sceneria. Na zakończenie kuligu myśliwi zorganizowali dla uczniów ognisko połączone z pieczeniem kiełbasy, która na świeżym powietrzu wszystkim smakowała wyśmienicie. Podsumowując śmiało można powiedzieć, że wszyscy byli bardzo zadowoleni, a w szczególności zwierzęta, które dostały kolejną porcję smacznego jedzenia.

 

P.S. Serdecznie dziękuję łowczemu p. Henrykowi Mazurkowi oraz państwu Dorocie i Konradowi Cedzidłom za zorganizowanie kuligu.

Lucyna Dudek

 

 

Walentynkowe spotkanie z gęsią gęgawą.

 

14 lutego obchodzimy walentynki, dlatego też w tym szczególnym dniu w Miejskim Przedszkolu nr 5 w Łańcucie odbyło się walentynkowe spotkanie z gęsią gęgawą. Poprowadziła je myśliwa KŁ " Kuropatwa" w Żołyni p. Dorota Cedzidło i opiekun koła LOP w SP nr 2 w Żołyni p. Lucyna Dudek. Termin spotkania był trafnie, a zarazem celowo połączony z tym ptakiem, albowiem wszystkim doskonale wiadomo, że gęsi w świecie przyrody postrzegane są jako ptaki słynące z niebywałej wierności i opiekuńczości. W swoich parach będą trwały do końca życia, a chyba nic piękniejszego nie można sobie życzyć z okazji walentynek. Pani myśliwa wykorzystując eksponat bardzo ciekawie opowiedziała o wyglądzie i życiu tego rzadkiego w naszych rejonach ptaka, natomiast na koniec dzieci obejrzały prezentację i film o gęsi gęgawie. Całość spotkania dopełniły zajęcia plastyczne na których dzieci kolorowały rysunki związane z gęsią gęgawą.

L. Dudek

 

Zajęcia plastyczne - " Portret gęsi gęgawy"

 

Gęś gęgawa była również tematem zajęć plastycznych. Uczniowie bardzo chętnie malowali tego niezwykłego ptaka z którym wcześniej zapoznali w czasie pogadanki przyrodniczej.

 

Zajęcia plastyczne w Publicznym Przedszkolu w Głuchowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia plastyczne w Szkole Podstawowej nr 2 w Żołyni

 

 

 

 

 

 

 

 

Gęgawa w Szkole Podstawowej w Zmysłówce

 

W ostatnim dniu lutego gęś gęgawa zagościła w murach Szkoły Podstawowej w Zmysłówce. W spotkaniu przyrodniczym na temat życia gęgawy wzięły udział przedszkolaki oraz uczniowie klas I -III wraz ze swoimi wychowawcami jak również dyrektor szkoły p. Grażyna Fleszar. Pogadankę przeprowadziła myśliwa KŁ "Kuropatwa" w Żołyni p. Dorota Cedzidło, wykorzystując w jej trakcie eksponat tego niezwykłego ptaka. Natomiast opiekun koła LOP p. Lucyna Dudek przygotowała dodatkowo ciekawą prezentację multimedialną, która jeszcze bardziej zobrazowała i przybliżyła dzieciom sylwetkę gęsi gęgawy. Po zakończeniu pogadanki wszystkie dzieci uczestniczyły w zajęciach plastycznych w czasie których malowały portret gęsi.

 

Wiosenne spotkanie z myśliwymi

 

W pierwszym dniu wiosny szkolne koło LOP ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Żołyni zorganizowało spotkanie z myśliwymi KŁ " Kuropatwa" w Żołyni podłowczym koła p. Janem Mazurkiem i podleśniczym Leśnictwa Zmysłówka p. Pawłem Niemcem. Tematyka spotkania dotyczyła świata ptaków, które żyją w różnych częściach Polski, różnych środowiskach ze szczególnym podkreśleniem tych, które zwiastują nam wiosnę. Uczniowie mieli, więc możliwość z ust fachowców w tym zakresie wiedzy, dowiedzieć się o różnych znanych i mniej znanych ptakach, które na co dzień żyją w przyrodzie tuż obok nas. Myśliwi prezentując poszczególne ptaki, zwrócili szczególną uwagę na ochronę niektórych gatunków np. kraski, czy żołny. Pogadanka była wzbogacona ciekawą prezentacją multimedialną, która pozwoliła uczniom na jeszcze lepsze poznanie i zapamiętanie sylwetek poszczególnych ptaków. Uczniowie z zainteresowaniem słuchali przekazywanych im informacji i ciekawostek jak również trafnie odpowiadali na pytania zadawane przez prowadzących. Miejmy nadzieję, że ta wiosenna lekcja przyrody zostanie trwale zapamiętana przez uczniów i uwrażliwi ich na niezwykły świat ptaków bez śpiewu, których nasze codzienne życie byłoby ponure i smutne.

 

 

Wiosna z gęsią gęgawą

 

Dnia 31 marca 2017r. udaliśmy się na spotkanie wiosenne do podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej w Białobrzegach. Tematyką pogadanki przyrodniczej był ptak, który obecnie jest symbolem tej edycji konkursu, czyli gęś gęgawa. Pogadankę przeprowadzili fachowcy w tym zakresie a więc myśliwi Koła Łowieckiego "Kuropatwa" w Żołyni p. Dorota Cedzidło i łowczy p. Henryk Mazurek. Podopieczni starali się z dużą uwagą wysłuchać przekazywanych im informacji przyrodniczych o tym ciekawym ptaku. W trakcie spotkania wszyscy zebrani obejrzeli prezentację multimedialną oraz film o gęsi gęgawie. Pan łowczy wykorzystując eksponat gęsi, zwrócił szczególną uwagę na jej wygląd zewnętrzny, albowiem po zakończeniu pogadanki odbył się konkurs plastyczny. Pokolorowane przez podopiecznych sylwetki gęsi niczym nie różniły się od jej autentycznego wyglądu, dlatego też po konsultacji z Dyrektor Warsztatów p. Alicją Rojek ustaliliśmy werdykt, że wszyscy są zwycięzcami i wszyscy zostaną nagrodzeni. Całe spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze, a podopieczni w dowód wdzięczności za naszą wizytę ofiarowali nam własnoręcznie wykonane pisanki wielkanocne. Bardzo cieszy nas fakt, że nasza kilkuletnia, wzajemna współpraca dobrze się rozwija i oby rozwijała się nadal, bo każdy pobyt w tej placówce jest dla nas ogromnym przeżyciem, ale i wielką radością.

Lucyna Dudek

 

Zakończenie konkursu plastycznego " Drzewa naszych pól

i lasów"

 

W miesiącu wrześniu został ogłoszony konkurs plastyczny na album pt. " Drzewa naszych pól i lasów". W konkursie mogli wziąć udział wszyscy chętni uczniowie klas II - VI. Ogółem wpłynęło 16 prac, które oceniło jury w składzie: myśliwa p. Dorota Cedzidło, nauczycielka przyrody p. Jolanta Zadęcka, wych. kl. II p. Sylwia Wal, wych. kl. III p. Małgorzata Lizak i opiekun LOP p. Lucyna Dudek. Każdy album wykonany był poprawnie pod względem tematycznym, różniły się zasobem treści, stroną graficzną oraz estetyką wykonania. Jury doceniając wkład pracy i zaangażowanie się uczniów postanowiło nagrodzić wszystkich uczestników nagrodą książkową.

 

Uczniowie którzy wzięli udział w konkursie to:

klasa V - Magda Bartnik

klasa IV - Wojciech Haładyj, Maksymilian Noga, Jacek Leja

klasa III - Marlena Cedzidło, Konrad Naróg, Bartosz Trąd, Zuzanna Wojnar, Kamil Nowicki, Dawid Cebula, Dariusz Fus, Kacper Leja, Zuzanna Urban, Bartosz Gut, Karol Leja

klasa II - Liliana Drozd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiosenne sadzenie lasu

 

Dnia 10 kwietnia 2017r. 25 członków koła LOP wraz opiekunem p. Lucyną Dudek udało się na akcję sadzenia lasu w Leśnictwie Zmysłówka - rejon Hadrówka. Cała akcja została zorganizowana pod patronatem KŁ "Kuropatwa" w Żołyni a w szczególności przez społecznego opiekuna LOP z ramienia koła myśliwą p. Dorotę Cedzidło. Akcją koordynowali także podleśniczy p. Paweł Niemiec, myśliwi p. Henryk Mazurek, p. Konrad Cedzidło, p. Jan Mazurek , p. Bartłomiej Usowski , p. Krystian Kołcz oraz rodzic p. Jolanta Leja. Prace przy sadzeniu przebiegały bardzo sprawnie, dopisała piękna pogoda, a dzieci pracowały z dużym zaangażowaniem. Ogółem na wyznaczonym poletku posadziliśmy 800 sadzonek sosny. Na zakończenie pracy myśliwi zorganizowali dla wszystkich ognisko połączone z pieczeniem kiełbasy i słodkim poczęstunkiem o który zadbały panie Jolanta Leja i Dorota i Cedzidło. Akcja zakończyła się pomyślnie, miejmy nadzieję, że posadzone drzewa będą nas po latach cieszyć nas miłym widokiem.

Lucyna Dudek

 

Wiosenna wycieczka

 

Dnia 31 maja na wiosenną wycieczkę do lasu przyjechały ponownie przedszkolaki z Publicznego Przedszkola w Głuchowie. Wycieczka była głównie związana z obserwacją przyrody w lesie wiosną, a w szczególności rozwoju roślin i życia zwierząt właśnie o tej porze roku. Przewodniczką przedszkolaków po lesie była myśliwa KŁ "Kuropatwa" w Żołyni p. Dorota Cedzidło, która starała się w jak najbardziej przystępny sposób zapoznać dzieci z różnymi tajnikami przyrody. Dzieci odwiedziły m.in. paśnik i podsypy do których myśliwi zimą dostarczają pokarm dla zwierząt i do których oni sami zanosili pokarm w czasie ich pobytu zimą. Poobserwowały także budki lęgowe dla ptaków, które zostały zawieszone przez członków LOP, a w których zagnieździły się sikory. Po udanym spacerze dzieci wróciły do Stanicy Myśliwskiej, gdzie czekała na nich ugrillowana kiełbasa i inne smakołyki. Po poczęstunku i krótkim odpoczynku wszystkie dzieci wesoło bawiły się w różne ciekawe zabawy, które zorganizowały dla nich panie wychowawczynie. Czas szybko minął i dzieci musiały wracać do przedszkola, zabrały jednak ze sobą wiele miłych przeżyć i wrażeń, które zapewne opowiedzą swoim rodzicom.

Skontaktuj się z nami

mail: kontakt@kontakt.pl

tel. 601 234 567 

Ul. Uliczna 25

Warszawa 02-200

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In facilisis lorem commodo, tincidunt tortor luctus, porttitor neque. Fusce nisl massa, lobortis at diam vel

Koło Łowieckie „Kuropatwa” w Żołyni 

ul. Białobrzeska 510

37-110 Żołynia

tel.: +48 606 571 610

e-mail: KuropatwaZolynia@onet.pl

 

NIP: 815-14-06-796
Regon: 690 460 980

Numer konta bankowego:
80 1240 2643 1111 0010 9809 7684