Spotkanie przyrodnicze podsumowujące "Rok gęsi gęgawy"

 

Dnia 30.11.2017 r. opiekun koła LOP p. Lucyna Dudek zorganizowała w Szkole Podstawowej Nr 2 w Żołyni ostatnie spotkanie przyrodnicze związane tematycznie z gęsią gęgawą. Na spotkanie zaprosiła myśliwą KŁ "Kuropatwa" w Żołyni a zarazem koordynatora konkursu z ramienia koła "Kuropatwa" p. Dorotę Cedzidło. Spotkanie odbyło się w dwóch klasach IV i VII na zajęciach przyrody i biologii. Myśliwa bardzo ciekawie przedstawiła informacje o gęsi, a oprócz tego uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną przygotowaną przez p. Lucynę Dudek. Podsumowaniem spotkań w obydwu klasach był konkurs wiedzy "Wiem wszystko o gęsi gęgawie" w którym wzięli udział wszyscy uczniowie uczestniczący w spotkaniu.

Wyniki konkursu:

Klasa IV

I miejsce ex - Zuzanna Wojnar., Martyna Fus, Oliwia Dąbek, Amelia Krowicka, Sebastian Kołcz

Klasa VII

I miejsce - Natalia Wal

Gratulujemy zwycięzcom!

Podsumowanie

 

Z dużą ofiarnością i zaangażowaniem członkowie LOP realizowali zadania kolejnej edycji konkursu "Ożywić pola - Rok gęsi gęgawy". Była ona dla nas szczególnie ważna, bowiem swój trud dedykowaliśmy człowiekowi, który był z nami we wcześniejszych edycjach konkursu - panu Henrykowi Drążkowi. To właśnie dzięki jego mobilizacji wiele lat temu wystartowaliśmy w tym konkursie i zawsze z wielkim zapałem i ochotą realizowaliśmy zaplanowane zadania. Niestety przez ciężką chorobę pan Henryk nie dotrwał do zakończenia tej edycji konkursu, bowiem Pan Bóg miał wobec niego inne plany. Pozostanie w naszych sercach jako przyrodnik, bo tak zawsze określał siebie, któremu na sercu leżało przede wszystkim dobro zwierząt. Postaramy się kontynuować jego ideę i wspominać jego działania, które są dla nas pięknym przykładem. Gorąco wierzymy, że miłość i wiedza przekazana przez niego młodemu pokoleniu do przyrody przyniesie w przyszłości owocne efekty.

 

Opiekun koła LOP

w Szkole Podstawowej nr 2 w Żołyni

Lucyna Dudek

 

Msza Św. w intencji zmarłych myśliwych

Co roku na początku listopada w kaplicy św. Huberta odprawiana jest Msza Św. w intencji zmarłych myśliwych. Uczestniczą w niej zarówno myśliwi jak i okoliczni mieszkańcy. Wzięli w niej również udział członkowie koła LOP wraz ze swoim opiekunem ze Szkoły Podstawowej nr2 w Żołyni. Delegacja koła LOP złożyła w trakcie Mszy Św. dar ofiarny ołtarza w postaci kwiatów.

 

 

Lucyna Dudek

Poznajemy świat zwierząt

 

Dnia 30 października 2017 r. w klasie pierwszej odbyło się spotkanie przyrodnicze z myśliwą KŁ "Kuropatwa" w Żołyni p. Dorotą Cedzidło. Pani myśliwa bardzo ciekawie opowiadała dzieciom o wybranych zwierzętach żyjących na terenie naszego kraju. Szczególną uwagę zwróciła jednak na eksponaty zwierząt znajdujących się w kąciku łowieckim, który znajduje się w klasie pierwszaków. Najważniejszym punktem spotkania była prezentacja gęsi gęgawy, symbolu naszej obecnej edycji konkursu "Ożywić pola". Uczniowie bardzo uważnie słuchali informacji o tym interesującym i mało znanym ptaku, albowiem na zakończenie spotkania odbył się konkurs plastyczny związany z gęgawą. Wykonawcy najlepszych prac zostali nagrodzeni książkami o tematyce przyrodniczej, zaś pozostali uczniowie otrzymali zakładki do książek i długopisy.

 

Lucyna Dudek

Niezwykłe spotkanie ze sokolnikami

 

12 października 2017r. gościliśmy w naszej szkole nietypowych gości, a mianowicie sokolników wraz ze swoimi podopiecznymi sowami, sokołami i jastrzębiami. Pomysłodawczynią a zarazem organizatorką tego spotkania była myśliwa KŁ "Kuropatwa" w Żołyni p. Dorota Cedzidło. Sokolnicy państwo Agnieszka i Bartosz Kukurudza z firmy A. Kuku prezentowali po kolei wszystkim uczniom przywiezione ptaki. Były to sowy: pójdźka i puchacz, następnie sokoły: pustułka i raróg a na koniec ptaki z grupy jastrzębiowatych: myszołów towarzyski (jastrząb Harrisa) i myszołów. W czasie prezentacji każdego z nich pani Agnieszka bardzo ciekawie przedstawiała różne informacje związane z życiem każdego ptaka, jego zwyczaje i tajniki tresury. Dzieci miały jedyną, niepowtarzalną okazję pogłaskania ptaków, zobaczenia pokazu ich lotów, a także innych wyuczonych umiejętności, które wprawiły wszystkich w wielkie zdumienie i podziw. Ptaki zachwyciły wszystkich przede wszystkim niebywałą umiejętnością współpracy ze swoimi opiekunami, których zapewne bardzo lubią. Podczas prelekcji uczniowie chętnie odpowiadali na różne pytania co było dowodem, że uważnie słuchali sokolników, a nagrodą był udział w pokazie ptasich umiejętności. Miejmy nadzieję, że pokaz ten na długo pozostanie w pamięci uczniów, którzy byli pod wielkim wrażeniem ptasich umiejętności.

Opiekun LOP

Lucyna Dudek

 

P.S. Składam wyrazy serdecznego podziękowania myśliwej p. Dorocie Cedzidło za zorganizowanie pokazu na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Żołyni.

Lucyna Dudek

"Z gęgawą i nie tylko" w Szkole Podstawowej na Węgliskach

 

 

Edukacja przyrodnicza jest niezmiernie ważnym elementem zarówno nauczania ja i wychowania uczniów. Kontynuując nasze zadania konkursowe w zakresie tej edukacji tym razem myśliwi KŁ " Kuropatwa" w Żołyni p. Dorota Cedzidło, p. Henryk Mazurek i opiekun LOP p. Lucyna Dudek udali się na spotkanie przyrodnicze do Szkoły Podstawowej na Węgliskach. W spotkaniu, które otworzyła dyrektor szkoły pani Grażyna Urban uczestniczyły dzieci z oddziału przedszkolnego oraz klasy od I do VII wraz ze swoimi nauczycielami. Wzorem poprzednich spotkań zorganizowano wystawę trofeów łowieckich o których to w bardzo ciekawy sposób opowiadali prelegenci czyli myśliwi. Dzieci bardzo chętnie włączały się w pogadankę zadając interesujące pytania na które następnie w skupieniu słuchali odpowiedzi. Szczególną uwagę w trakcie spotkania poświęcono gęsi gęgawie, której eksponat cieszył się dużym zainteresowaniem. Myśliwi dokładnie przedstawili gęś, ze szczególnym podkreśleniem jej wyglądu, albowiem dzieci po zakończeniu spotkania, otrzymały kolorowanki z jej sylwetką do pokolorowania. Spotkanie przebiegło w miłej i przyjemnej atmosferze i po raz kolejny udowodniło fakt, że warto organizować takie spotkania.

Lucyna Dudek

 

 

Wycieczka dydaktyczno - przyrodnicza - " Cudze chwalicie swego nie znacie"

 

Wycieczka dydaktyczno - przyrodnicza - " Cudze chwalicie swego nie znacie"

Gmina Żołynia może poszczycić się pięknem krajobrazów, ciszą, spokojem, czystym powietrzem, licznymi zbiornikami wodnymi i przede wszystkim obecnością lasów, stanowiących pozostałości Puszczy Sandomierskiej. Północne tereny gminy wchodzą w skład Brzóźniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, w którym znajduje się torfowiskowy rezerwat "Suchy Ług" oraz uroczysko "Kudłacz". Dnia 7 czerwca 2017r. grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Żołyni udała się na wycieczkę przyrodniczą, aby zwiedzić te piękne, żołyńskie okolice i miejsca znajdujące się pod ochroną. odbyła się pod patronatem KŁ "Kuropatwa" w Żołyni, a jej organizatorami byli wicedyrektor SP nr 1 w Żołyni p. Sławomir Bester, opiekun LOP w SP nr2 w Żołyni p. Lucyna Dudek, myśliwa KŁ "Kuropatwa" p. Dorota Cedzidło i sympatyczka myśliwych, rodzic p. Elżbieta Noga. Przebieg wycieczki był wcześniej dokładnie przemyślany i zaplanowany z wykorzystaniem informacji z przewodnika Hanny Lawery i Artura Baty - " Żołynia i okolice". Ze względu na długą trasę i bezpieczeństwo uczniów wycieczka odbyła się samochodami osobowymi.

Dzieci zwiedziły kolejno:

- Stary Spichlerz w Brzózie Stadnickiej,

- uroczysko "Kudłacz",

- kapliczkę w uroczysku "Kudłacz",

- pamiątkowy kamień poświęcony Adamowi Zamoyskiemu,

- kaplicę św. Antoniego w Kopaniach,

- leśne stacje Drogi Krzyżowej,

- kaplicę św. Huberta,

- Stanicę Myśliwską KŁ "Kuropatwa".

Po zakończeniu trasy objazdowej, wszyscy uczestnicy wycieczki spotkali się na tradycyjnym grillu w Stanicy Myśliwskiej. Oprócz smacznej kiełbaski czekała na uczestników wycieczki jeszcze jedna nie lada atrakcja. Otóż łowczy koła "Kuropatwa" p. Henryk Mazurek zaprezentował różne rodzaje broni myśliwskiej, którą każdy mógł osobiście dotknąć i choć przez moment poczuć się prawdziwym myśliwym. Przeżyć i emocji było sporo, pozostały jednak miłe wrażenia, które dla każdego uczestnika tej niezwykle edukacyjnej wycieczki będą miłym wspomnieniem. Warto poznać piękno rodzinnej okolicy, bo jest to nasza mała ojczyzna z której powinniśmy być dumni.

 

Lucyna Dudek

 

Wakacyjna wycieczka rowerowa

 

 

Piękna okolic Żołyni nie trzeba zbytnio przedstawiać, dlatego też członkowie koła LOP w SP nr2 w Żołyni postanowili wakacyjny wypoczynek rozpocząć wycieczką rowerową po jej okolicach. 28 czerwca grupa uczniów chętnych wakacyjnych wrażeń stawiła się rowerami na zbiórkę przed budynkiem szkoły. Organizatorką wycieczki był opiekun koła LOP p. Lucyna Dudek, zaś przewodniczką myśliwa koła "Kuropatwa" p. Dorota Cedzidło.

W trakcie wycieczki uczniowie poznali: - las zasadzony przez uczniów 6 lat temu, - pola będące własnością koła łowieckiego na których rośnie zboże przeznaczone na dokarmianie zwierząt zimą, - - kaplicę św. Huberta, - leśne stacje drogi krzyżowej, - kaplicę św. Antoniego, - kapliczkę św. Michała, - miejsce śmierci myśliwego p. Jana Lei, prezesa koła w latach 1946 -56, zabitego przez kłusowników 29 stycznia 1956r. Przez cały czas trwania wycieczki towarzyszyła nam piękna pogoda i wspaniała atmosfera. Wycieczka rowerowa zakończyła się wspólnym grillem i zabawami w Stanicy Myśliwskiej.

 

Lucyna Dudek