Nasze łowisko w obiektywie

 

 

Charakterystyka obwodu łowieckiego numer 75 PK.

  1. o ogólnej powierzchni 6264 ha, z czego 1049 ha to grunty leśne. Określany jest jako obwód „polny” i „bardzo słaby”.

Po wyłączeniach o których mowa w art.26 ustawy z 13.X.1995r. Prawo Łowieckie, areał obwodu wynosi 4 940 ha.

Umowa dzierżawna podpisana ze Starostą Powiatu Łańcuckiego na okres 10 lat

 

 

Charakterystyka obwodu łowieckiego numer 89 PK

  1. o ogólnej powierzchni 5134 ha, z czego 2349 ha to grunty leśne. Określany jest jako obwód „leśny” i „słaby”.

Po wyłączeniach o których mowa w art.26 ustawy z 13.X.1995r. Prawo Łowieckie, areał obwodu wynosi 3768 ha.

Umowa dzierżawna podpisana z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Krośnie na okres 10 lat.

 

 

 

 

 

Czym i jak gospodarujemy . Obwody łowieckie.

 

 

 

 

 

 

Koło Łowieckie „Kuropatwa” w Żołyni gospodaruje w łowisku położonym w południowo – wschodniej części Polski, w makroregionie Kotliny Sandomierskiej.

Dzierżawi dwa obwody łowieckie o nr 75 i 89, zlokalizowane na terenie powiatów: łańcuckiego, leżajskiego oraz w minimalnym fragmencie na terenie powiatu przeworskiego. Obwody te są administrowane przez Nadleśnictwo Leżajsk i wchodzą w skład Rejonu Hodowlanego „Ziemia Leżajska”.

Obwody te posiadają następującą charakterystykę:

 

 

Obwód nr 75

 

Powierzchnia ogólna

6 264 ha

Powierzchnia użytkowa

4 940 ha

Powierzchnia leśna

1 049 ha

Powierzchnia polna

3 891 ha

 

Obwód nr 89

 

Powierzchnia ogólna

5 134 ha

Powierzchnia użytkowa

3 768 ha

Powierzchnia leśna

2 439 ha

Powierzchnia polna

1 329 ha

 

 

Tereny leśne to w zdecydowanej większości siedliska bobrowe. Głównym gatunkiem lasotwórczym jest sosna, następnie buk, olcha i jodła. Lasy w obwodzie 89 skupione są w jednym dużym kompleksie leśnym (teren Leśnictwa Korniaktów i Zmysłówka). Do niedawna była to główna ostoja zwierzyny grubej w naszym Kole. Problemem tego łowiska jest, jego izolacja od innych kompleksów leśnych. Gęsta zabudowa wsi Giedlarowa, Biedaczów i Żołynia, skutecznie uniemożliwia migrację zwierzyny, w szczególności jeleni. Ponadto gęsta zabudowa wsi: Żołynia – Grabnik, Zmysłówka, Opaleniska, Laszczyny, Budy Łańcucie, Korniaktów, Białobrzegi, których zabudowania bezpośrednio przylegają do lasu, powoduje silną presję ze strony mieszkańców na populacje występujących tam zwierząt. Prawdziwą plagą naszych łowisk są puszczane bezpańsko psy. Znaczny problem stanowi również kłusownictwo, najsilniej zakorzenione w miejscowościach Budy Łańcuckie i Korniaktów.

 

W obwodzie 75 istnieje duże rozdrobnienie kompleksów leśnych. Lasy są porozrzucane po całym obwodzie i poprzedzielane polami, w dużej mierze nie uprawianymi, które są porośnięte samosiewami sosny, brzozy oraz wszędobylską nawłocią. Stanowi ona główną ostoję zwierzyny grubej i czarnej, szczególnie w okresie wiosenno – letnim. Taka sytuacja sprawia, iż w obwodzie tym występują duże szkody w uprawach rolnych, przy relatywnie niskim pozyskaniu zwierzyny grubej szczególnie dzików, które w okresie jesienno-zimowym przemieszczają się do większych kompleksów leśnych w sąsiednich obwodach łowieckich.

 

Tereny polne charakteryzuje duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych, oraz niska jakość gleb. W zdecydowanej większości są to gleby V i VI klasy bonitacji. Żyźniejsze gleby znajdują się w niewielkich fragmentach łowisk, dolinach rzecznych (szczególnie w dolinie Wisłoka). Wyżej wspomniane czynniki przyczyniły się w ostatnich 20 latach do zaniechania uprawy roli przez większość rolników. Nieuprawiane pola porosły samosiewami sosny, brzozy oraz i nawłocią. Niska różnorodność upraw, a w zasadzie ich brak spowodowały spadek jakości osobniczej sarny. Co najwyraźniej widać po jakości trofeów rogaczy.

W początkowym okresie istnienia Koła, podstawowymi gatunkami zwierzyny, które występowały na terenie naszych obwodów były: zające i kuropatwy, obecnie dominuje zwierzyna gruba. Jednakże nie można narzekać na stan bażantów, który sukcesywnie się poprawia. Jest to również w znacznej mierze zasługa naszych działań: redukcji drapieżników łownych, oraz prowadzone zasiedlenia łowisk bażantami z własnej hodowli, którą prowadzimy od 1997 roku.

Niestety jak do tej, pory pomimo hodowli, którą prowadzimy od 2009 roku, i wysiedleń kuropatw sytuacja tego gatunku nie zmienia się. Główną przyczynę takiego stanu widzimy w zmianach w środowisku polnym, brakiem upraw rolnych.

 

Urządzenia i uprawy

 

 

Obw. 75

Obw. 89

Ambony

28

31

Paśniki

30

28

Lizawki

60

56

Posypy

46

37

Woliery

16 szt. o pow. 0,18 ha

-

Poletka

4 ha

7 ha

Zagospodarowane łąki

3 ha

11,5 ha

Pasy zaporowe

1 szt 0,5 km

6 szt. 4 km

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydatki związane z hodowlą i gospodarką łowiecką 2013/2014

 

 

Zagospodarowanie obwodów

 

23 000,00 zł

 

Poprawa bytowania zwierzyny

 

12 000,00 zł

 

Dokarmianie zwierzyny

 

26 000,00 zł

 

Odszkodowania dla rolników

 

28 000,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozyskanie zwierzyny w sezonie 2013/2014

 

 

Gatunek zwierzyny

Obw. 75

Obw. 89

Razem Koło

Jelenie

4

9

13

Dziki

45

67

112

Sarny

40

52

92

Lisy

75

46

121

Jenoty

2

3

5

Kuny

7

4

11

Bażanty

31

40

71

Dzikie kaczki

39

69

108

 

 

Jan Mazurek - Podłowczy

 

 

Skontaktuj się z nami

mail: kontakt@kontakt.pl

tel. 601 234 567 

Ul. Uliczna 25

Warszawa 02-200

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In facilisis lorem commodo, tincidunt tortor luctus, porttitor neque. Fusce nisl massa, lobortis at diam vel

Koło Łowieckie „Kuropatwa” w Żołyni 

ul. Białobrzeska 510

37-110 Żołynia

tel.: +48 606 571 610

e-mail: KuropatwaZolynia@onet.pl

 

NIP: 815-14-06-796
Regon: 690 460 980

Numer konta bankowego:
80 1240 2643 1111 0010 9809 7684